nld

Een paar woorden over de consumptiegoederenindustrie

Bedrijven in consumentenproducten worden geconfronteerd met een reeks uitdagingen in hun race om een steeds veeleisender consumentenbestand in een divers en wereldwijd landschap te bedienen. Nu tekorten aan arbeidskrachten, verstoringen van de toeleveringsketen en economische onzekerheid weer "normaal" worden, neemt de aandacht voor bedrijfswaarden en voor milieu- en maatschappelijke effecten toe. Bedrijven in de sector van de consumptiegoederen worden geconfronteerd met cruciale beslissingen op het vlak van kapitaaluitgaven, productontwikkeling, gedigitaliseerde productie, regelgeving, duurzaamheid en nog veel meer kritieke uitdagingen die de volgende generatie van leiders en verliezers zullen bepalen.

Kepner-Tregoe helpt marktleiders bij het verbeteren van besluitvormingsvaardigheden die de motor vormen achter hun wereldwijde groei en succesvolle bedrijfsontwikkeling. De methodologieën van KT omvatten geavanceerde kritische denkvermogens die helpen bij het aanpakken van onderwerpen variërend van strategische planning tot dagelijkse organisatorische uitdagingen. Onze advies- en trainingsdiensten helpen bedrijven de beste resultaten te behalen voor productontwikkeling, productie-initiatieven en kapitaaluitgaven.

Neem contact op met Kepner-Tregoe voor meer informatie over de advies- en trainingsoplossingen van Kepner-Tregoe voor de Consumer Products en lichte productie-industrieën.

Succesverhalen

Uitdaging

Een bedrijf in voedingsmiddelen werkte samen met Kepner-Tregoe om hun productontwikkelingsproces opnieuw te ontwerpen, waarbij nieuwe rollen en verantwoordelijkheden en nieuwe commercialiseringsactiviteiten werden gedefinieerd.

6

Maanden voor de uitvoering van het programma

47

Opgeleide projectmanagers

Resultaten

Het productontwikkelingsprogramma was complex en veeleisend. Het KT-team hielp de klant op koers te blijven, geleid door duidelijke doelstellingen en meetcriteria. Het project werd op tijd en binnen budget voltooid.

BPI-projectdefinitie

Ontwerp en installeer een proces voor verbeterde verwerving en onderhoud van intellectuele eigendom dat leidt tot meetbare bedrijfsresultaten.

38%

Vermindering van de IP-verwerkingskosten

75%

Verminderde beoordeling door hogere leidinggevenden

Resultaten

Het nieuwe proces zorgde voor een 38% lagere IP-verwerkingskost en verminderde risico's voor belangrijke activa. Dit werd bereikt door elementen van de juridische verwerking van IP over te hevelen naar de interne juridische dienst, strengere criteria vast te stellen om te beoordelen welke bestaande octrooien en handelsmerken moeten worden vernieuwd, en de vernieuwing van octrooien en handelsmerken die geen waarde boden, stop te zetten.

Inzichten

Hoe leiders evenwichtige besluitvormingsvaardigheden gebruiken om organisaties vooruit te helpen

In elke organisatie moeten beslissingen worden genomen en acties worden ondernomen. Gewoonlijk is het nemen van beslissingen de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiders. Zij moeten de acties selecteren, bepalen hoe zij zullen worden uitgevoerd, en verantwoording afleggen voor de uitvoering van het besluit en voor de daaropvolgende resultaten.

Strategisch antwoord - Innovatie koppelen aan strategie

"Differentiëren of sterven!" Differentiatie door product- en dienstinnovatie is hoe we zullen overleven en gedijen. Maar in deze uitdagende tijden kunnen we het ons niet veroorloven om schaarse middelen te verspillen aan slechte ideeën. Laten we eens kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat innovatie effectief is.

Toepassen van continue verbetering op uw productiebeheerprocessen

Een verbetertraject beginnen en volhouden betekent vaak vechten tegen nee-zeggers, inertie en tegenzin om werkroutines te veranderen, zelfs de slechte. Toch zorgt het perfecte huwelijk tussen een cultuur van voortdurende verbetering en effectief productiemanagement voor consistente prestaties van wereldklasse.

De gevolgen van een keuze: de laatste stap in het besluitvormingsproces

De negatieve gevolgen van elke actie zijn even tastbaar als de voordelen ervan, en soms zelfs nog tastbaarder. Alvorens een beslissing te nemen, is het absoluut noodzakelijk het risico te overwegen: de mogelijke negatieve gevolgen van haalbare alternatieven.

Getuigenissen

Onze Experts
in de sector consumptiegoederen

Ingrid Dueck
Head of Delivery - Noord-Amerika
Noord Amerika
Tim Roberts
Business Solutions Senior Consultant
Europa
Amelia Lim
Consultant bedrijfsoplossingen
Azië
Daisuke Aso
Consultant bedrijfsoplossingen
Japan

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!