Neem contact met ons op

Een paar woorden over de consumptiegoederenindustrie

Bedrijven in consumentenproducten worden geconfronteerd met een reeks uitdagingen in hun race om een steeds veeleisender consumentenbestand in een divers en wereldwijd landschap te bedienen. Nu tekorten aan arbeidskrachten, verstoringen van de toeleveringsketen en economische onzekerheid weer "normaal" worden, neemt de aandacht voor bedrijfswaarden en voor milieu- en maatschappelijke effecten toe. Bedrijven in de sector van de consumptiegoederen worden geconfronteerd met cruciale beslissingen op het vlak van kapitaaluitgaven, productontwikkeling, gedigitaliseerde productie, regelgeving, duurzaamheid en nog veel meer kritieke uitdagingen die de volgende generatie van leiders en verliezers zullen bepalen.

Kepner-Tregoe helpt marktleiders bij het verbeteren van besluitvormingsvaardigheden die de motor vormen achter hun wereldwijde groei en succesvolle bedrijfsontwikkeling. De methodologieën van KT omvatten geavanceerde kritische denkvermogens die helpen bij het aanpakken van onderwerpen variërend van strategische planning tot dagelijkse organisatorische uitdagingen. Onze advies- en trainingsdiensten helpen bedrijven de beste resultaten te behalen voor productontwikkeling, productie-initiatieven en kapitaaluitgaven.

Voor meer informatie over de advies- en trainingsoplossingen van Kepner-Tregoe voor de consumentiegoederen industrieën kun je contact opnemen met Kepner-Tregoe.

Succesverhalen

Uitdaging

Een bedrijf in voedingsmiddelen werkte samen met Kepner-Tregoe om hun productontwikkelingsproces opnieuw te ontwerpen, waarbij nieuwe rollen en verantwoordelijkheden en nieuwe commercialiseringsactiviteiten werden gedefinieerd.

6

maanden voor de uitvoering van het programma

47

projectmanagers zijn opgeleid

Resultaten

Het productontwikkelingsprogramma was complex en veeleisend. Het KT-team hielp de klant op koers te blijven, geleid door duidelijke doelstellingen en meetcriteria. Het project werd op tijd en binnen budget voltooid.

Project voor verbetering van bedrijfsprocessen

Ontwerp en installeer een proces voor verbeterde verwerving en onderhoud van intellectuele eigendom dat leidt tot meetbare bedrijfsresultaten.

38%

verlaging van IP-verwerkingskosten

75%

minder beoordelingen van IP-documenten door hogere leidinggevenden

Resultaten

Het nieuwe proces zorgde voor een 38% lagere IP-verwerkingskost en verminderde risico's voor belangrijke activa. Dit werd bereikt door elementen van de juridische verwerking van IP over te hevelen naar de interne juridische dienst, strengere criteria vast te stellen om te beoordelen welke bestaande octrooien en handelsmerken moeten worden vernieuwd, en de vernieuwing van octrooien en handelsmerken die geen waarde boden, stop te zetten.

Inzichten

In elke organisatie moeten beslissingen worden genomen en acties worden ondernomen. Gewoonlijk is het nemen van beslissingen de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiders. Zij moeten de acties selecteren, bepalen hoe zij zullen worden uitgevoerd, en verantwoording afleggen voor de uitvoering van het besluit en voor de daaropvolgende resultaten.

"Differentiëren of sterven!" Differentiatie door product- en dienstinnovatie is hoe we zullen overleven en gedijen. Maar in deze uitdagende tijden kunnen we het ons niet veroorloven om schaarse middelen te verspillen aan slechte ideeën. Laten we eens kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat innovatie effectief is.

Een verbetertraject beginnen en volhouden betekent vaak worstelen met nee-zeggers, traagheid en tegenzin om werkwijzen te veranderen, ook als die slecht zijn. Een goed huwelijk tussen een cultuur van continu verbeteren en effectief productiemanagement zorgt echter voor blijvende prestaties van wereldklasse.

De negatieve gevolgen van elke actie zijn even tastbaar als de voordelen ervan, en soms zelfs nog tastbaarder. Alvorens een beslissing te nemen, is het absoluut noodzakelijk het risico te overwegen: de mogelijke negatieve gevolgen van haalbare alternatieven.

Citaten
van klanten

Onze Experts
in de sector consumptiegoederen

Tim Roberts
Senior Consultant
Europa
Conor Horgan
Consultant
Europa
Jeng Yi Choong
Business Solutions Senior Consultant
Azië
Amelia Lim
Consultant
Azië

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!