Een paar woorden over de consumptiegoederenindustrie

Bedrijven in consumentenproducten worden geconfronteerd met een reeks uitdagingen in hun race om een steeds veeleisender consumentenbestand in een divers en wereldwijd landschap te bedienen. Nu tekorten aan arbeidskrachten, verstoringen van de toeleveringsketen en economische onzekerheid weer "normaal" worden, neemt de aandacht voor bedrijfswaarden en voor milieu- en maatschappelijke effecten toe. Bedrijven in de sector van de consumptiegoederen worden geconfronteerd met cruciale beslissingen op het vlak van kapitaaluitgaven, productontwikkeling, gedigitaliseerde productie, regelgeving, duurzaamheid en nog veel meer kritieke uitdagingen die de volgende generatie van leiders en verliezers zullen bepalen.

Kepner-Tregoe helpt marktleiders bij het verbeteren van besluitvormingsvaardigheden die de motor vormen achter hun wereldwijde groei en succesvolle bedrijfsontwikkeling. De methodologieën van KT omvatten geavanceerde kritische denkvermogens die helpen bij het aanpakken van onderwerpen variërend van strategische planning tot dagelijkse organisatorische uitdagingen. Onze advies- en trainingsdiensten helpen bedrijven de beste resultaten te behalen voor productontwikkeling, productie-initiatieven en kapitaaluitgaven.

Neem contact op met Kepner-Tregoe voor meer informatie over de advies- en trainingsoplossingen van Kepner-Tregoe voor de Consumer Products en lichte productie-industrieën.

Inzichten

In elke organisatie moeten beslissingen worden genomen en acties worden ondernomen. Gewoonlijk is het nemen van beslissingen de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiders. Zij moeten de acties selecteren, bepalen hoe zij zullen worden uitgevoerd, en verantwoording afleggen voor de uitvoering van het besluit en voor de daaropvolgende resultaten.

"Differentiëren of sterven!" Differentiatie door product- en dienstinnovatie is hoe we zullen overleven en gedijen. Maar in deze uitdagende tijden kunnen we het ons niet veroorloven om schaarse middelen te verspillen aan slechte ideeën. Laten we eens kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat innovatie effectief is.

Een verbetertraject beginnen en volhouden betekent vaak worstelen met nee-zeggers, traagheid en tegenzin om werkwijzen te veranderen, ook als die slecht zijn. Een goed huwelijk tussen een cultuur van continu verbeteren en effectief productiemanagement zorgt echter voor blijvende prestaties van wereldklasse.

De negatieve gevolgen van elke actie zijn even tastbaar als de voordelen ervan, en soms zelfs nog tastbaarder. Alvorens een beslissing te nemen, is het absoluut noodzakelijk het risico te overwegen: de mogelijke negatieve gevolgen van haalbare alternatieven.

Wat klanten over ons zeggen

Onze Experts
in de sector consumptiegoederen

Ingrid Dueck
Head of Delivery - North America
Noord-Amerika
Tim Roberts
Business Solutions Senior Consultant
Europa
Jeng Yi Choong
Business Solutions Senior Consultant
Azië
Daisuke Aso
ビジネスソリューションズ コンサルタント
Japan

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!