nld

Incident Management

Incidenten met vertrouwen afhandelen

Nooit meer paniek. Incident management is stressvol wanneer u geen formeel proces hebt. Een groot incident kan catastrofaal zijn voor uw bedrijf wanneer het niet goed wordt beheerd. De Major Incident Management-aanpak van Kepner-Tregoe stelt uw organisatie in staat om volledig voorbereid te zijn op elke crisis die zich voordoet. Het oplossen van grote incidenten vereist dat iedereen op één lijn zit volgens een robuust proces.

Dit zal de stress verminderen en de hoeveelheid tijd die wordt verspild aan ineffectieve trial-and-error pogingen om grote storingen op te lossen. Door beter beheer van grote incidenten is uw personeel effectief, wordt de oplostijd korter en zijn uw klanten tevredener.

Wat Diagnostiek is

Onze aanpak

 • Controle nemen onder druk

  Beheer actief het end-to-end proces van serviceherstel, van de initiële triage/beoordeling, tot het oplossen van het probleem, het kiezen van passende tegenmaatregelen en het beheren van de communicatie met belanghebbenden.

 • Presteren onder druk

  Wanneer alles draait om de snelheid waarmee de dienst wordt hersteld, vinden KT-probleemoplossingstechnieken het juiste evenwicht tussen de impuls om snel actie te ondernemen en de noodzaak om de juiste gegevens te verzamelen.

 • Leid en beheer je incident oproepen

  Managen en begeleiden van grote groepen incidententeams (bv. op bridge calls) via een gestructureerde aanpak en gerichte moderatie en communicatie.

 • Zichtbaarheid creëren

  Toon kritische gegevens met behulp van geavanceerde dashboarding-technieken om risico's te beheren en alle belangrijke belanghebbenden "op de hoogte" te houden.

Voordelen

Lorem ipsum dolor sit

Herstel van de service- vol vertrouwen, onder druk

Faciliteer met succes het proces om incidenten op te lossen door de meest relevante gegevens te verzamelen en beslissingen te nemen terwijl je risico's onder druk beheert.

 

Geavanceerde vaardigheden voor incidentbeheer toepassen om het end-to-end proces van serviceherstel te beheren.

 

Pas kennis snel toe in uw organisatie door middel van dynamisch leren dat casestudy's en praktijksituaties omvat om van theorie naar toepassing te gaan.

Succesverhalen 

Uitdagingen

Incidenten werden steeds complexer, waardoor de kans op en het risico van grote uitval toenam. Het geografisch verspreide team van Subject Matter Experts (SME's) vereiste een hoge mate van coördinatie tijdens het incidentafhandelingsproces

74%

Vermindering van de gemiddelde hersteltijd

77%

Vermindering van de variatie

Resultaten

Na vier maanden was de gemiddelde hersteltijd drastisch teruggebracht (74%), terwijl ook de variatie in de tijd die nodig was om een incident op te lossen, aanzienlijk was verminderd (77%).

Op koers om doelstellingen vier keer te overtreffen

Als onderdeel van de implementatie van de Kepner-Tregoe methodologie, stelde de klant KPI doelen. Voor incident management, voerde het een baseline uit van zijn MTTR (Mean Time To Resolve) voor zijn bedrijfskritische applicaties, en stelde vervolgens een doel van 15% verbetering. Voor MTTF (Mean-Time-To-Failure) was het doel een verbetering van 8%.

27%

Verbetering in MTTF

64%

Verbetering in MTTR

Resultaten

De Kepner-Tregoe-implementatie werd gestart voor een periode van 12 maanden, beginnend in april en eindigend in maart daaropvolgend. Na negen maanden was de MTTR verbeterd tot 64%, meer dan vier keer het jaarlijkse streefcijfer. Aan het eind van diezelfde periode van negen maanden bedroeg de MTTF 27%, driemaal meer dan het jaardoel.

>4

Keer het jaarlijkse doel

Belemmeringen

Het wereldwijde IT team voor een olie & gas bedrijf had te maken met aanzienlijke ticket hertoewijzingen (escalaties) die direct van invloed waren op de ticket veroudering. Gebrek aan consistentie in de kwaliteit van de informatie in incident tickets en problem tickets. Gebrek aan consistentie in de kwaliteit van de informatie in incident tickets en problem tickets

10.8%

Stijging van het aantal tickets voor incidenten die binnen tien dagen worden afgesloten

7.6%

Vermindering van het aantal wijzigingsbewijzen zonder back-out plannen

De reikwijdte van het plan

Incident Management - om het aantal incident tickets dat langer duurt dan 10 dagen te verminderen, Change Management - om de kwaliteit van change tickets te verbeteren, Problem Management - om de kwaliteit van ticket informatie te verbeteren en daarmee de veroudering van problem tickets te verminderen, en Situation Management - om de zichtbaarheid van situation resolution te verbeteren.

22.5%

Verbetering van de prestatieomgeving van ingenieurs

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!