Neem contact met ons op

Organisatie Ontwikkeling

De capaciteit creëren om geweldige resultaten te leveren

Het verbeteren van de capaciteit van een organisatie door het op elkaar afstemmen van strategie en structuur vereist een rigoureuze aanpak van de ontwikkeling.

Effectieve organisatieontwikkeling is geworteld in psychologie, cultuur, veranderingsmanagement en uitstekende leiderschapskwaliteiten. Uiteindelijk gaat het om het creëren van een omgeving die mensen ondersteunt en in staat stelt om optimaal te presteren.

Wat Diagnostiek is

Bouw een organisatie die bloeit

 • Strategische afstemming

  Wanneer een organisatie is afgestemd op een duidelijke strategische visie wordt operationele wrijving verminderd. Afgestemd leiderschap is effectief in de hele organisatie en diep daarbinnen. De verwachtingen zijn duidelijk en de verbintenissen om ze na te komen worden zichtbaar gemanaged.

 • Menselijke prestaties

  De organisatie vertaalt de bedrijfsstrategie effectief naar een krachtige mensenstrategie, waarbij de meest capabele mensen worden aangetrokken en behouden. Mensen zijn duidelijk op elkaar afgestemd en worden ondersteund bij de uitvoering van hun rollen en verantwoordelijkheden. Verantwoording is van het grootste belang.

 • Uitmuntendheid in processen

  Lean structuren en processen weerspiegelen de strategische focus van de organisatie en de duidelijke rollen en verantwoordelijkheden die nodig zijn om deze te benutten. De organisatie is in staat om voortdurende verbetering en grootschalige veranderingen te stimuleren en te ondersteunen, en tegelijkertijd te anticiperen op en zich aan te passen aan een steeds volatielere omgeving.

 • Workflow-integratie

  Een bloeiende organisatie begrijpt ook de kracht van geïntegreerde technologische workflows bij het stimuleren van prestaties. Inventieve ontwerpoplossingen worden gebruikt om de manier waarop bedrijfsprocessen worden vastgelegd, geherstructureerd, geoptimaliseerd en geautomatiseerd te verbeteren.

Alles aan elkaar knopen

Lorem ipsum dolor sit

Als je een goed presterende organisatie tegenkomt, dan weet je het. Er is een energie en enthousiasme die het gedrag stuurt.

Werknemers zijn gericht op het bereiken van doelen en zijn goed toegerust met de vaardigheden om deze na te streven. Zij streven ernaar zichzelf en de mensen om hen heen te verbeteren en werken aan het stimuleren van voortdurend leren en groei. Deze werknemers hebben vertrouwen in de strategie van hun organisatie en de veranderingen die zich voordoen, in plaats van verward of gelaten te zijn. Laat KT u helpen een goed presterende organisatie te creëren.

Succesverhalen

Uitdagingen

Fokker wilde de maturiteit van hun probleemoplossing vergroten. Dit betekende het verbeteren van de kwaliteit en volledigheid van informatie over problemen, het versnellen van Root Cause analysis en het betrekken van de juiste mensen op het juiste moment.

€4,5m

daling van de spin-offkosten

70%

Vermindering van non-conformiteit in 3 jaar in specifieke afdelingen

Resultaten

Het succes is gemeten in een drastische vermindering van het aantal non-conformiteiten, waardoor jaarlijks miljoenen euro's worden bespaard. Een proactieve cultuur heeft het "brandjes blussen" van reactieve probleemoplossing vervangen.

Uitdagingen

BAE Electronic Solutions (ES) in Manassas, Virginia, maakte gebruik van meerdere probleemoplossingsmethoden met inconsistente, tijdrovende resultaten; en de klanten merkten dat.

$2M+

besparingen van 10 grootste toepassingen

68

toepassingen in 18 maanden

Resultaten

In 18 maanden tijd documenteerde BAE Manassas 68 toepassingen, waarvan de 10 grootste meer dan $2 miljoen aan besparingen opleverden. Positieve culturele veranderingen kwamen voort uit meer interactie tussen het technische team, verbeterde productiviteit en een beter moreel. Kwaliteitscontroles bij klanten meldden duidelijke verbeteringen in het vermogen van BAE om problemen snel op te lossen.

Uitdagingen

Incidenten werden complexer, waardoor de kans op en het risico van grote uitvallen toenam Het geografisch verspreide team van Subject Matter Experts (SME's) vereiste een hoge mate van coördinatie tijdens het incidentafhandelingsproces

74%

reductie in Mean-Time-to-Restore

77%

vermindering van variatie

Resultaten

Na vier maanden was de gemiddelde hersteltijd drastisch teruggebracht (74%), terwijl ook de variatie in de tijd die nodig was om een incident op te lossen, aanzienlijk was verminderd (77%).

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!