Neem contact met ons op

Facilitation Services

Uw organisatie kan moeilijke problemen oplossen: wij kunnen u laten zien hoe

Deskundige facilitering biedt onpartijdige begeleiding om uw teams te helpen crisissituaties op te lossen wanneer de emoties hoog oplopen. Dit verhoogt de efficiëntie en effectiviteit van het vinden van een oplossing aanzienlijk, terwijl de steun en betrokkenheid van alle betrokkenen wordt verkregen.

Niet alleen is een probleem opgelost, maar uw troubleshooting-team zal ook ervaring hebben met een nieuwe methode die zij kunnen toepassen in toekomstige kritieke situaties.

Wat Diagnostiek is

KT's Aanpak

 • Begrijpen

  De facilitator maakt samen met sleutelfiguren een historisch overzicht van het probleem. Op dit niveau willen we de gebieden begrijpen en definiëren die verdere details, bespreking en meting vereisen, en de belanghebbenden adviseren over de te verwachten resultaten en de volgende te bereiken stappen.

 • Verduidelijk

  Om het team op één lijn te brengen rond de problemen die moeten worden aangepakt en het werk dat moet worden gedaan, wordt een volledige groepsbeoordeling van alle feiteninformatie onderzocht om alle problemen rond het probleem te identificeren, te verduidelijken en te prioriteren.

 • Verzamelen van gegevens

  Voor elk specifiek probleem begeleidt de facilitator de groep om feiten te verzamelen die het probleem beschrijven en vast te stellen welke informatie ontbreekt. Dit helpt de betrokkenen te bepalen waar ze moeten zoeken, met wie ze moeten praten en welke vragen ze moeten stellen. Zodra deze beschrijving van de basisfeiten voldoende is, gebruikt de facilitator deze om de groep te leiden bij het identificeren van mogelijke oorzakelijke factoren die uniek zijn voor het probleem. Nogmaals, deze feiten over het probleem helpen de mensen te zoeken naar aanvullende gegevens. Deze informatie vormt de basis voor het verzamelen van gegevens voor de volgende sessie.

 • Ontwikkeling van hypothesen

  Onderzoek van de feiten over het probleem en de mogelijke oorzakelijke factoren die uniek zijn voor het probleem biedt een hoger niveau van duidelijkheid en focus om afleidingen en valse sporen te vermijden. Door de gegevens over feitelijke gebeurtenissen die verband houden met het probleem te vergelijken, komen ideeën naar boven die misschien aan het zicht onttrokken zijn, waardoor het team mogelijke oorzaken kan ontwikkelen en identificeren.

 • Testen van mogelijke oorzaken

  Dit is een logische test om foute oorzaken uit te sluiten en de ontwikkeling van een bevestigingsplan te sturen. Door hun hypotheses te vergelijken met de feiten van het probleem, kan het team inzicht krijgen in welke oorzaken gewoon geen steek houden, en waar er hiaten zijn in hun begrip van de oorzaken die wel steek houden.

 • Geverifieerde oorzaak, en volgende stappen

  Tot nu toe bestonden de stappen van het proces uit het verzamelen en analyseren van gegevens, waardoor de kosten voor het oplossen tot een minimum werden beperkt. Nu moeten zij naar de fabrieksvloer of het veld gaan, hetzij om bestaande gegevens te verzamelen, hetzij om acties te ondernemen om nieuwe gegevens te creëren. De documentatie van de testfase is de blauwdruk voor deze activiteiten. Als het probleem eenmaal is opgelost, kunnen de resultaten ook dienen om belanghebbenden te informeren voor toekomstig onderhoud en aanpassingen.

Resultaten

Wij helpen uw team een duidelijke koers uit te stippelen om problemen aan te pakken en uw bedrijf klaar te maken voor groei.

Zoals bij de voorbeelden hieronder zullen wij uw bedrijf helpen een concurrentievoordeel te verwerven en vervolgens te behouden:

 • Een grote autofabrikant vergrootte zijn managementcapaciteit, waardoor hij in staat was cruciale bedrijfsdoelstellingen te halen.
 • Na een fusie bespaarde een wereldwijd opererend bedrijf het eerste jaar 1,3 miljoen euro op verzekeringskosten en de daaropvolgende vijf jaar 1 300 000 euro.
 • Een fabrikant van computerchips loste een al lang bestaand defectprobleem op en bespaarde jaarlijks $2,8 miljoen.

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!