Privacybeleid

Kepner-Tregoe Privacy verklaring

Effectief vanaf: 25 mei 2018
Kepner-Tregoe, Inc, haar dochterondernemingen en filialen, nemen onze verantwoordelijkheid om voor uw gegevens te zorgen serieus en wij zetten ons in om uw privacy te beschermen. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens wanneer u of uw organisatie met ons communiceert. Wij hebben in deze Privacykennisgeving beschreven hoe wij uw gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, samen met de stappen die u kunt ondernemen om bij te werken en te controleren wat wij met uw gegevens doen. In deze verklaring verwijzen de termen "KT", "wij", "ons" en "onze" naar Kepner-Tregoe, Inc., haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen. Ook, aangezien we meerdere websites hebben, elke verwijzing naar "Website" omvat alle Kepner-Tregoe website eigendom.

Wanneer wij in deze Privacykennisgeving spreken over gegevens en persoonsgegevens, bedoelen wij persoonsgegevens die u identificeren of die gebruikt kunnen worden om u te identificeren, zoals uw naam en zakelijke contactgegevens zoals uw e-mailadres, bedrijfsnaam en functie. Het kan ook gaan om informatie over hoe u onze Websites, producten en diensten gebruikt.

Wat u moet weten
1) Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Kepner-Tregoe, Inc. is verantwoordelijk voor uw gegevens. Ons geregistreerd adres is 103 Carnegie Center; Suite 205, Princeton, NJ 08540. Wij zijn geregistreerd als bedrijf in Delaware, VS. Wij zijn de gegevensbeheerder van de gegevens die wij van u verzamelen, en als zodanig bepalen wij de manieren waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt.

2) Persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen
Wij verzamelen informatie over u wanneer u die aan ons verstrekt, wanneer u of uw bedrijf gebruik maakt van onze diensten of wanneer andere bronnen die informatie aan ons verstrekken. Wij kunnen ook informatie verkrijgen uit openbare bronnen, om een eerste contact te leggen met een relevante persoon bij een klant of een ander bedrijf. De meeste persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken, hebben betrekking op individuele werknemers van onze cliënten en andere bedrijven waarmee wij een bestaande zakenrelatie hebben, samen met andere bedrijven waarmee wij een zakenrelatie willen ontwikkelen.

Voor cliënten met wie wij een zakelijke relatie hebben en potentiële cliënten kunnen wij persoonsgegevens verzamelen, zoals uw naam en zakelijke contactgegevens, openbaar beschikbare informatie indien dit relevant is voor zakelijke doeleinden, uw reacties op gerichte e-mails (inclusief webactiviteit naar aanleiding van links in onze e-mails), websiteactiviteit van geregistreerde gebruikers van onze websites en andere zakelijke informatie die door professionals van Kepner-Tregoe is opgenomen op basis van hun professionele interacties met u.

Voor bestaande cliënten worden betalings- en factureringsgegevens verzameld wanneer de aankoop of betaling van diensten wordt vergemakkelijkt.

Wanneer u zich inschrijft voor of deelneemt aan een workshop (KT of company run workshop of Leadership Development Program) verzamelen we dezelfde informatie als voor klanten hierboven beschreven, evenals, workshops of programma's die u hebt bijgewoond. Voor Leadership Development Programs zullen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw certificeringen.

Voor kandidaten, als u solliciteert via onze Websites, verzamelen wij persoonlijke gegevens die u verstrekt en gebruiken deze voor ons wervingsproces. Wij verzamelen en gebruiken dezelfde informatie als voor potentiële klanten zoals hierboven beschreven. Aanvullende informatie over de verzamelde persoonsgegevens en hoe deze door KT zullen worden gebruikt, zal worden verstrekt als onderdeel van het wervingsproces.

Gevoelige persoonlijke gegevens

Bepaalde soorten persoonsgegevens, zoals uw persoonlijk identiteitsnummer, uw financiële rekeninggegevens, uw raciale of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw godsdienstige, levensbeschouwelijke of andere soortgelijke overtuigingen, uw lidmaatschap van een vakbond of beroepsvereniging, uw lichamelijke of geestelijke gezondheid, uw seksleven, biometrische of genetische gegevens, of het vermeende plegen of veroordelen van strafbare feiten, zijn speciale categorieën persoonsgegevens waarvoor bij wet extra bescherming is vereist en waarvoor in sommige gevallen uitdrukkelijke toestemming vereist is. Wij proberen de omstandigheden waarin wij dit soort gevoelige persoonsgegevens verzamelen, te beperken. Wanneer wij deze gegevens toch willen verzamelen, zullen wij dit doen in overeenstemming met de lokale wetgeving inzake gegevensprivacy. Door gevraagd of ongevraagd gevoelige persoonsgegevens te verstrekken, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat wij deze verzamelen en gebruiken om diensten aan u te verlenen.

3) Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken
Wij mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken als wij daar een goede reden voor hebben. Volgens de wet mogen wij uw gegevens alleen om een of meer van deze redenen gebruiken:

  • Om een contract na te komen dat wij met u of uw organisatie hebben
  • Indien wij een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens om een bepaalde reden te gebruiken
  • Wanneer u ermee instemt
  • Wanneer dit in ons rechtmatig belang is.
  • Legitiem belang omvat onze zakelijke of commerciële redenen om uw gegevens te gebruiken.

Landen hanteren een verschillende aanpak ten aanzien van het gebruik door bedrijven van rechtmatige belangen als reden voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij zijn ons bewust van die verschillende benaderingen in de landen waarin wij actief zijn, en wij houden daar rekening mee en respecteren die verschillen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wij sturen commerciële e-mail aan personen bij onze klanten of andere bedrijven waarmee wij een zakelijke relatie willen ontwikkelen of onderhouden in overeenstemming met de toepasselijke marketingwetgeving. U kunt uw recht uitoefenen om onze marketingcommunicatie te voorkomen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen, of door gebruik te maken van unsubscribe (opt-out) in e-mails die wij u sturen of ons een e-mail te sturen op unsub@kepner-tregoe.com.

Wij gebruiken informatie wanneer u die vrijwillig aan ons verstrekt voor informatieverzoeken, inschrijvingen voor evenementen, sessies, het downloaden van white papers, casestudy's, het bekijken van video-inhoud of deelname aan een online enquête of prijsvraag. Dit alles gebeurt op vrijwillige basis en u hebt dus de keuze om al dan niet deel te nemen en de informatie te verstrekken. Wanneer wij dit soort informatie verzamelen, zullen wij u laten weten waarom wij om deze informatie vragen en hoe deze zal worden gebruikt.

Wij kunnen uw contactgegevens gebruiken om informatie te sturen over de diensten waarvoor u of uw bedrijf een contract heeft, en om de gecontracteerde diensten te leveren. U kunt zich niet afmelden voor het ontvangen van transactie-e-mails in verband met uw account of het gebruik van onze diensten.

Wij houden gegevens bij van diensten die wij aan u hebben geleverd, inclusief het bijwonen van cursussen en KT-certificeringen. U kunt zich niet afmelden voor het ontvangen van e-mails met betrekking tot uw cursusdeelname of certificeringen.

Informatie over sollicitanten wordt gebruikt om sollicitanten te evalueren en te communiceren als kandidaten voor openstaande functies bij KT, en indien van toepassing, in ons aanwervingsproces.

4) Hoe wij uw gegevens gebruiken om de dienst die wij u aanbieden te personaliseren
Wij kunnen ook informatie rechtstreeks van u verzamelen door het gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw harde schijf wordt opgeslagen en dat informatie over u bevat. Ons gebruik van een cookie is op geen enkele manier gekoppeld aan enige persoonlijk identificeerbare informatie. De cookie wordt gebruikt om te identificeren hoe u op onze Website bent gekomen, hoe u door de Website navigeerde en welke informatie voor u van belang was. U kunt het gebruik van een cookie weigeren en toch gebruik blijven maken van de Website. Zonder het gebruik van de cookie kan uw gebruik van sommige delen van onze Website echter beperkt zijn. Indien u zich ongemakkelijk voelt bij het gebruik van cookies, gelieve dan te onthouden dat u cookies op uw computer kunt uitschakelen door de instellingen in het voorkeuren- of optiemenu van uw browser te wijzigen.

Wanneer u onze site bezoekt, wordt uw internetadres automatisch verzameld en in onze internetlogboeken geplaatst om trends te analyseren, de site te beheren, gebruikersbewegingen te volgen en geaggregeerde informatie te verzamelen. "Verzamelde informatie" is informatie die de gewoonten, gebruikspatronen en/of demografische gegevens van gebruikers als groep beschrijft, maar niet de identiteit van een gebruiker beschrijft of onthult. Uw internetadres is niet gekoppeld aan enige persoonlijk identificeerbare informatie.

5) Marketing: Hoe beheert u de marketingberichten die u ontvangt
Wij kunnen u per e-mail marketingberichten sturen als u hebt aangegeven dat u dergelijke berichten wilt ontvangen of als u zaken met ons hebt gedaan en u ons niet hebt laten weten dat u niet langer marketingberichten wilt ontvangen. Onze marketingberichten bevatten informatie over onze nieuwe en bestaande producten en diensten, samen met educatief materiaal waarvan wij denken dat het u zou kunnen bevallen of waarvan wij denken dat het nuttig zou kunnen zijn.

Als u al eerder hebt aangegeven dat u e-mails van ons wilt ontvangen, kunt u het voorkeurscentrum gebruiken om ons specifiek te vertellen waarin u geïnteresseerd bent, of om u af te melden voor het ontvangen van marketingmails van ons. Wij zijn nog bezig met het afronden van ons Voorkeurencentrum dat binnenkort beschikbaar zal zijn. U kunt uw voorkeuren op elk gewenst moment bijwerken. U kunt zich ook afmelden voor het ontvangen van marketing e-mails door op de afmeldlink te klikken die wij in al onze marketing e-mails opnemen of stuur ons een e-mail op unsub@kepner-tregoe.com. U kunt ook telefonisch of per post contact met ons opnemen om een opt-out aan te vragen.

Als u ons meedeelt dat u geen marketing-e-mails wenst te ontvangen, kunt u nog steeds service-e-mails ontvangen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract dat wij met u of uw bedrijf hebben.

6) Hoe lang we uw gegevens bewaren
Wij bewaren uw gegevens slechts zolang wij ze nodig hebben. Hoe lang we gegevens nodig hebben, hangt af van waarvoor we ze gebruiken, of dat nu is om diensten aan u te verlenen, voor onze eigen legitieme belangen (hierboven vermeld) of zodat we aan de wet kunnen voldoen.

Wij zullen de informatie die wij bewaren actief evalueren en wanneer er niet langer een klant-, wettelijke of zakelijke noodzaak is om de informatie te bewaren, zullen wij deze op veilige wijze wissen of in sommige gevallen anonimiseren.

7) Hoe wij uw gegevens beschermen
Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang, onwettig gebruik, accidenteel verlies, corruptie of vernietiging.

Wij gebruiken technische maatregelen zoals encryptie en wachtwoordbeveiliging om uw gegevens en de systemen waarin zij worden bewaard te beschermen. Ons primair registratiesysteem voor cliëntgegevens is opgeslagen in onze Client Relationship Management Database (CRM).

Wij hosten onze Websites in een beveiligde serveromgeving die gebruik maakt van firewalls en andere geavanceerde technologie om interferentie of toegang van indringers van buitenaf te voorkomen.

Wij houden deze veiligheidsmaatregelen in het oog en raadplegen de veiligheidsnormen van de industrie om op de hoogte te blijven van de huidige beste praktijken. Hoewel wij ernaar streven uw persoonlijke of bedrijfsinformatie te beschermen door middel van encryptie en andere middelen, kunnen wij de veiligheid van de informatie die u ons toestuurt niet garanderen of waarborgen, en als u ervoor kiest onze Website te gebruiken, doet u dit op eigen risico. Houdt u er rekening mee dat de informatie die u via een chatroom, bulletinboard of andere soortgelijke inzending op onze Website openbaar maakt, kan worden verzameld en gebruikt door andere gebruikers van de Website.

8) Uw gegevens delen
Wij zullen individuele informatie niet verkopen en alleen delen met onze adviseurs die deze informatie niet voor secundaire doeleinden zullen gebruiken. "Individuele informatie" is informatie over een gebruiker die wordt gepresenteerd in een vorm die te onderscheiden is van informatie met betrekking tot andere gebruikers, maar niet in een vorm die een gebruiker persoonlijk identificeert of de ontvanger in staat stelt rechtstreeks met een gebruiker te communiceren. Wij kunnen geaggregeerde en onderzoeksinformatie delen, maar deze informatie is niet gekoppeld aan enige persoonlijke informatie waarmee een individueel persoon kan worden geïdentificeerd. U dient echter voorzichtig te zijn met het opnemen van persoonlijke informatie in een inzending of als onderdeel van een chatroomdiscussie. Deze informatie kan direct beschikbaar zijn voor andere gebruikers en wij kunnen hun gebruik van die informatie niet controleren.

Wij maken gebruik van externe verzendbedrijven om bestellingen te verzenden, en van credit card verwerkingsbedrijven om u te factureren voor producten en diensten. Deze bedrijven bewaren, delen, slaan of gebruiken geen persoonlijk identificeerbare informatie voor secundaire doeleinden. Wij kunnen met een andere partij samenwerken om specifieke diensten te verlenen. Als u om deze diensten verzoekt, zullen wij uw naam of andere contactinformatie delen die nodig is voor de derde partij om de diensten te verlenen. Het is deze derden niet toegestaan om de persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken, behalve voor de doeleinden van het leveren van de gevraagde diensten.

Wij kunnen informatie over u of uw bedrijf bekendmaken als wij er te goeder trouw van overtuigd zijn dat wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een juridisch proces, om te reageren op claims, of om onze rechten, eigendommen of veiligheid of die van anderen te beschermen.

9) Internationaal verzenden van gegevens
Ons CRM slaat de in deze Privacymededeling beschreven persoonsgegevens hoofdzakelijk op in de Verenigde Staten. Om onze wereldwijde activiteiten te faciliteren, kunnen wij dergelijke gegevens over de hele wereld overdragen aan of openen in andere landen waar wij actief zijn en die wij gebruiken om diensten aan u te leveren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een lijst van onze wereldwijde kantoren is hier beschikbaar. Ongeacht in welk land u woont of van waaruit u informatie verstrekt, geeft u ons toestemming om uw informatie te gebruiken in de Verenigde Staten en elk ander land waar wij actief zijn. Indien wij gegevens overdragen buiten de Verenigde Staten, is deze Privacykennisgeving van toepassing. Als u niet instemt met het gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacykennisgeving, maak dan geen gebruik van onze Websites en verstrek uw persoonlijke gegevens niet. Als u eerder persoonlijke informatie hebt verstrekt en u wilt deze laten verwijderen of wijzigen, raadpleeg dan het gedeelte "Uw rechten" hieronder.

10) Uw rechten
U hebt recht op inzage in alle persoonsgegevens die wij van u hebben en het recht om deze gegevens te wijzigen, te corrigeren of te wissen. U kunt ook de verwerking van uw gegevens beperken of er bezwaar tegen maken. U kunt ons e-mailen op privacy@kepner-tregoe.com.

Als u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld zodat wij u marketingmails kunnen sturen, kunt u uw toestemming intrekken. Informatie over hoe u het ontvangen van marketingberichten kunt stopzetten, vindt u hierboven onder het kopje 'Marketing: Hoe u de marketingberichten die u ontvangt kunt beheren'. Zelfs als u uw toestemming intrekt, kunnen wij ons nog steeds beroepen op de toestemming die u hebt gegeven als rechtmatige grondslag voor de verwerking van uw gegevens voordat u uw toestemming introk.

Om bezwaar aan te tekenen tegen of gebruik te maken van uw rechten inzake het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u ons een e-mail sturen op privacy@kepner-tregoe.com.

Wanneer u contact met ons opneemt, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op en zo mogelijk binnen een maand. Als uw verzoek ingewikkelder is, kan het iets langer duren voordat wij contact met u opnemen, maar wij zullen binnen twee maanden na uw verzoek contact met u opnemen. Aan de meeste verzoeken zijn geen kosten verbonden, maar als u ons bijvoorbeeld vraagt om een aanzienlijke hoeveelheid gegevens te verstrekken, kunnen wij u vragen een redelijke administratieve vergoeding te betalen. Wij kunnen u ook vragen uw identiteit te verifiëren voordat wij u informatie verstrekken.

11) Beleid ten aanzien van kinderen
Onze producten en diensten zijn niet gericht op personen jonger dan 16 jaar, en wij verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u erachter komt dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via privacy@kepner-tregoe.com.

12) Wijzigingen in de privacyverklaring
Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd herzien. De meest recente versie zal op onze websites worden geplaatst, zodat u altijd op de hoogte bent van welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken, en onder welke omstandigheden. Indien wij op enig moment van plan zijn persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken op een manier die afwijkt van wat vermeld was op het moment dat de informatie werd verzameld, zullen wij u per e-mail (als u uw e-mailadres hebt opgegeven) op de hoogte stellen van de gevolgen voor uw informatie. U zult de keuze hebben of wij de informatie op die manier gebruiken.

13) Contacteer ons
U kunt ons schrijven op privacy@kepner-tregoe.com. U kunt ons ook bellen of e-mailen op een van onze plaatselijke kantoren.

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!