Strategisch antwoord - Innovatie koppelen aan strategie

De Uitdaging:

Organisaties zien het belang in van innovatie, maar blijven middelen verspillen aan het najagen van slechte ideeën.

Het Kepner-Tregoe antwoord

Succesvolle bedrijven koppelen innovatie aan hun strategie door hun "innovatie-intentie" te formuleren.

Nu de fragiele economische groei wordt bedreigd door de gevolgen van de verminderde overheidsuitgaven, zullen de patronen van een lage vraag en een overaanbod waarschijnlijk nog een tijdje aanhouden.

In dergelijke uitdagende tijden zal ons succes afhangen van ons vermogen om producten en diensten te differentiëren van die van de concurrentie. Aangezien wij in de meer geavanceerde economieën de strijd om kostendifferentiatie grotendeels hebben verloren aan concurrenten in ontwikkelingslanden, wordt differentiatie door innovatie van producten en diensten vandaag de basis voor het opbouwen van concurrentievoordeel. Dit jaar heeft de Europese Unie innovatie een centrale plaats gegeven in haar Europa 2020-strategieen erkent dat in een tijd van beperkte overheidsbegrotingen, ingrijpende demografische veranderingen en toenemende wereldwijde concurrentie, het concurrentievermogen en de toekomstige levensstandaard van Europa afhangen van het vermogen om innovatie in producten, diensten, zakelijke en sociale processen en modellen te stimuleren.

De focus op innovatie is niet nieuw. Het is al enkele jaren een mantra in directiekamers en er is veel onderzoek gedaan naar en geschreven over waarom sommige organisaties op dit belangrijke gebied succesvoller zijn dan andere. Een typisch voorbeeld van deze studies is het recente rapport van het Britse Chartered Management Institute "Innovatie voor het herstel" studie, waarin de belemmeringen voor en de katalysatoren van effectieve innovatie worden onderzocht. Zoals men in het huidige klimaat kan verwachten, omvatten de hinderpalen een gebrek aan geld, tijd en middelen, maar ook een zwakke leiderschapsstrategie en onduidelijke bedrijfsdoelstellingen worden als een belangrijke hinderpaal aangemerkt. Omgekeerd blijkt uit de studie dat de ontwikkeling van een innovatiestrategie, of een innovatie-intentie, door het senior leiderschap, met daaraan gekoppelde prioriteiten, een katalysator voor succes is.

De ontwikkeling van een intentieverklaring inzake innovatie die is afgestemd op de algemene strategie van de onderneming lijkt voor de hand te liggen, maar dat is bij veel organisaties vandaag niet het geval. Bedrijven met sterke interne innovatieprogramma's maar een zwakke link met de strategie hebben slechts een iets grotere kans om te slagen op het gebied van innovatie dan bedrijven die relatief slechte innovatieprocessen hebben.

Enkele van de waarschuwingssignalen dat een organisatie geen duidelijk afgestemde Innovatie Intentie heeft, kunnen zijn:

 • Ideeën worden verworpen of programma's worden geannuleerd na enorme middelen te hebben uitgegeven, omdat ze niet "strategisch geschikt" zijn.
 • Besluitvormers concluderen dat er een tekort is aan zinvolle innovatieve ideeën die van binnen (en buiten) de organisatie opborrelen.
 • Frequente richtingsveranderingen in de richting van innovatie resulteren in een vlaag van projectannuleringen en nieuwe projectstarts.
 • Ideeëngeneratoren en innovatoren zijn gefrustreerd door de lage acceptatiegraad van hun ideeën.

Het opstellen van een intentieverklaring inzake innovatie veronderstelt dat er een algemene bedrijfsstrategie bestaat.

Het formuleren van een strategie vereist dat de hoogste leidinggevenden in de onderneming fundamentele keuzes maken over de toekomst van het bedrijf. Deze keuzes worden gemaakt door een reeks gerichte vragen te beantwoorden, waaronder:

 1. Wat zijn onze fundamentele waarden?
 2. Hoe ver in de toekomst zullen we kijken?
 3. Welke producten/diensten gaan we wel of niet aanbieden?
 4. Welke klantengroepen en welke geografische gebieden zullen wij wel en niet bedienen?
 5. Wat zal onze groei aanwakkeren?
 6. Welke producten en markten vertegenwoordigen ons grootste potentieel en vereisen de grootste investeringen?
 7. Wat zal ons doen slagen?

Deze vragen maken duidelijk dat het strategisch succes van het bedrijf afhangt van de producten en diensten die het zal aanbieden en aan welke markten deze worden verkocht. Wanneer het strategieformuleringsteam deze vragen niet beantwoordt tijdens het formuleren van de strategie, zal het niet mogelijk zijn om een duidelijke Innovatie Intentie te articuleren.

Innovatie ivent

Wanneer een strategie is geformuleerd en in de hele organisatie is bekendgemaakt, wordt de intentieverklaring de ruggengraat voor initiatieven en biedt zij een kader voor doeltreffende besluitvorming. De Innovatie Intentieverklaring moet antwoord geven op vijf belangrijke vragen:

 1. Wat is de stuwkracht van onze toekomstige activiteiten waaraan niet kan worden voldaan door onze bestaande producten en diensten?
 2. Wat is de reikwijdte van nieuwe producten/diensten en klanten/markten die wel en niet in aanmerking zullen worden genomen?
 3. Wat zijn de toekomstige prioriteiten en accenten voor nieuwe producten/diensten en nieuwe klanten/markten?
 4. Welke nieuwe producten zijn nodig om de strategie met succes uit te voeren?
 5. Hoe zal het nieuwe product bijdragen tot het succes van de onderneming?

De Innovatie Intentieverklaring is de schakel tussen de operationele aspecten van innovatie en de bedrijfsstrategie. Zij vertaalt de strategische doelstellingen in product- en marktspecifieke richtlijnen om het innovatieproces van de organisatie te sturen. Het is belangrijk dat de Innovatie Intentie zowel de beoogde product/markt combinaties definieert als diegene die off-limits zijn.

Wanneer is een idee een goed idee?

Succesvolle ondernemingen hebben systematische, methodische benaderingen die gekoppeld zijn aan hun bedrijfsstrategie om innovatieve ideeën te screenen. Om de koppeling te bevestigen, gebruiken zij de strategie en de innovatie-intentie om de screeningscriteria te ontwikkelen. De meeste screeningscriteria zullen de volgende basisvragen stellen over een voorgestelde innovatie:

 • Strategische fit en hefboomeffect (Waarom wij?)
 • Waarschijnlijkheid van technisch succes (Werkt de technologie?)
 • Waarschijnlijkheid van commercieel succes (Is er een winst?)
 • Beloningspotentieel (Zal winnen de moeite waard zijn?)
 • Het commerciële concept (wat zal er worden gemaakt en verkocht?)
 • Plan voor de uitvoering, risico's en vereiste middelen

Alle bedrijven met hoogwaardige processen beantwoorden deze vragen voordat zij tot ontwikkeling overgaan. Sommige beantwoorden ze tijdens het vooronderzoek, terwijl andere de vragen beantwoorden tijdens de laatste evaluatie van het bedrijfsvoorstel vóór de ontwikkeling op volle schaal.

Conclusie

Succesvolle bedrijven kijken eerst naar hun strategie om te bepalen welke rol innovatie moet spelen in de algehele groei van het bedrijf. Op basis van de strategie moet het management een innovatie-intentieverklaring opstellen die bepaalt hoe aanvaardbaar een innovatief idee waarschijnlijk zal zijn. Eenmaal voltooid, moeten ze de innovatie-intentieverklaring zorgvuldig communiceren naar de gemeenschap van bedenkers van ideeën, die in de onderling verbonden wereld van vandaag net zo goed klanten en consumenten kunnen zijn als die speciale mensen in hun speciale kamers. Ten slotte heeft de organisatie een screeningproces nodig om te beslissen welke ideeën ze zal nastreven.

Referenties:

Europese Commissie. Europa 2020-vlaggenschipinitiatief Innovatie-Unie 2010. Brussel: Europese Commissie.

Patterson, F., Kerrin, M. 2009 Innovatie voor herstel. Londen: Chartered Management Institute https://kepner-tregoe.com

 

S B-S; Copyright © Kepner-Tregoe, Inc. Alle rechten voorbehouden. 1 november 2010

Gerelateerd

Het creëren van nieuwe leiders: Van brandweerman tot strategisch visionair

Strategisch antwoord - Strategische besluitvorming van hoge kwaliteit

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!