nld

De Medische hulpmiddelen industrie in het kort

Groei en innovatie maakt de sector medische hulpmiddelen steeds globaler en competitiever. Digitalisering van de productie, het aangaan van nieuwe relaties door uitbesteding, fusies, overnames, uitbreiding van geografische afzetmarkten en meer regelgeving maken de weg voorwaarts complexer.

Kepner-Tregoe (KT) werkt samen met bedrijven in de sector medische hulpmiddelen om uitdagingen in een sterk gereguleerde omgeving aan te pakken. In een industrietak waarin kwaliteit onontbeerlijk is en waarin concurrentiedruk om continue verbetering vraagt, vertrouwen bedrijven in medische hulpmiddelen op KT. Bijvoorbeeld om probleemanalyses te verbeteren, om correctieve en preventieve acties te versnellen en om risico's proactief aan te pakken met snelle en effectieve probleemoplossing, inclusief rapportages aan regelgevende instanties. KT’s gestructureerde root cause en risicoanalyse inclusief vastlegging helpt klanten vertrouwen te krijgen in hun proces voor CAPA (Corrective And Preventive Actions), en draagt bij aan een goede status bij de regelgevende instanties.

Professionele troubleshooters en besluitvormers worden geconfronteerd met eindeloze hoeveelheden veranderlijke data. Daarom worden in alle organisaties voor productie en ontwikkeling van medische hulpmiddelen analytische KT-denkprocessen gebruikt, voor het gestructureerd oplossen van problemen en voor het nemen van beslissingen. Onze gestructureerde methodologieën identificeren snel de relevante gegevens. Ook dragen zij bij aan de ontwikkeling van excellente vaardigheden voor het nemen van zeer complexe beslissingen, waaronder kapitaalsinvesteringen. Sterke kritische denkvaardigheden helpen managers veelzijdige uitdagingen bij productontwikkeling aan te pakken en bij het verbeteren van de klantenondersteuning door problemen sneller op te lossen.

Neem contact op met Kepner-Tregoe voor meer informatie over Kepner-Tregoe advies en training voor de medische hulpmiddelen industrie.

Inzichten

Het is niet langer aanvaardbaar om op audits en product recalls te reageren met CAPA's die probleempunten enkel voor de korte termijn oplossen. CAPA's en continu verbeteren moeten op elkaar worden afgestemd.

Trainingen integreren in de workflow helpt organisaties om nieuwe vaardigheden meteen toe te passen wanneer deze worden aangeleerd om actuele problemen aan te pakken of nieuwe doelen te bereiken. Dit werkt goed bij gereguleerde processen in de productie-industrie, én bij dienstverlening.

Wanneer menselijke fouten optreden moeten corrigerende maatregelen zich vaak richten op het systeem - het geheel van oorzaak & gevolg, feedback, streefcijfers en doelstellingen. Vijf factoren beïnvloeden de kans op menselijke fouten, en zijn daarom handvatten voor verbetering.

De beheersing van procesverandering kan beter. De KT-methoden ondersteunen daartoe drie belangrijke gebieden van procesvalidatie: planning, installatie en kwalificatie.

Wat klanten over ons zeggen

Onze Experts
in Medische Hulpmiddelen Industrie

John Ager
Business Solutions Consultant
Noord-Amerika
Eline Verbruggen
Business Solutions Consultant
Europa
Edmund Lee
Business Solutions Consultant
Azië
Masahiro Fushida
Business Solutions Consultant
Japan

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!