De Farmaceutische industrie in het kort

De COVID pandemie was een historisch moment, en bracht de farmaceutische industrie wereldwijd prominent in het nieuws. Ontwrichting, herstructurering en transformatie zullen deze industrietak blijven beheersen. Voorbeelden zijn het versneld ontwikkelen en leveren van vaccins, de toenemende digitalisering van productiesystemen, artificiële intelligentie, precisiegeneesmiddelen, nieuwe behandelmethoden, demografische verschuivingen in de toegang tot geneesmiddelen, en talloze andere kwesties die zowel risico's als kansen inhouden. Hoewel dit niet nieuw is in een sector die drijft op R&D, zijn de veranderingen nu van zo’n grote omvang, dat ze complex zijn om te verwerken in een sterk gereguleerde omgeving. De behoefte aan gestructureerde analytische processen is daardoor groter dan ooit tevoren.

Kepner-Tregoe werkt wereldwijd samen met farmaceutische bedrijven om hun wendbaarheid (agility), probleemoplossend vermogen en compliance binnen alle relevante business ecosystemen te vergroten. Wij werken samen met organisaties om de snelheid en kwaliteit van onderzoeken en de implementatie van corrigerende en preventieve maatregelen te verbeteren. Onze root cause analysis wordt wereldwijd erkend voor het verbeteren van de nauwkeurigheid en snelheid van probleemoplossing, CAPA (Corrective And Preventive Actions), en de documentatie om aan regelgeving te voldoen. Onze advies- en trainingprogramma’s bouwen vertrouwen op in kritisch en gestructureerd denken. Uiteindelijk vertaalt zich dit in een strategisch concurrentievoordeel voor onze klanten.

De methodes van Kepner-Tregoe maken effectief gebruik van analytische gegevens om problemen op te lossen en snel beslissingen te nemen. Ook zorgen ze voor transparantie. De adoptie van gestructureerde en geavanceerde denkprocessen door bedrijfskritische afdelingen levert duurzame en meetbare resultaten op. Problem Solving & Decision Making (PSDM) wordt onder meer gebruikt door helpdesks, in logistieke en financiële functies en op directie-niveau.

Neem contact op met Kepner-Tregoe voor meer informatie over Kepner-Tregoe advies en training oplossingen voor de farmaceutische industrie.

Inzichten

Het is niet langer aanvaardbaar om op audits en product recalls te reageren met CAPA's die probleempunten enkel voor de korte termijn oplossen. CAPA's en continu verbeteren moeten op elkaar worden afgestemd.

Klachten zijn een belangrijke bron van informatie om de kosten te beheersen en de klanttevredenheid te vergroten. Aan de hand van casestudy’s en voorbeelden laat de auteur zien hoe een systematische verbetering van de klantenservice de bedrijfsresultaten versterkt.

Wanneer menselijke fouten optreden moeten corrigerende maatregelen zich vaak richten op het systeem - het geheel van oorzaak & gevolg, feedback, streefcijfers en doelstellingen. Vijf factoren beïnvloeden de kans op menselijke fouten, en zijn daarom handvatten voor verbetering.

De beheersing van procesveranderingen kan worden verbeterd, KT-methoden ondersteunen drie belangrijke gebieden van procesvalidatie: planning, installatie en kwalificatie.

Wat klanten over ons zeggen

Onze Experts
in de farmaceutische industrie

John Ager
Business Solutions Consultant
Noord-Amerika
Erika Ratcliffe
Business Solutions Senior Consultant
Europa
Siew Wah Yong
Business Solutions Senior Consultant
Azië
Takashi Uikusu
ビジネスソリューションズ シニアコンサルタント
Japan

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!