nld

Een paar woorden over de Farmaceutische industrie

De COVID pandemie was een historisch moment waarop de farmaceutische industrie een vooraanstaande plaats innam in de wereldwijde krantenkoppen. Disruptie, herstructurering en transformatie blijven de fundamenten van de toekomst van de industrie. De versnelde manier waarop vaccins worden ontwikkeld en geleverd, de toenemende digitalisering van productiesystemen, AI, precisiegeneesmiddelen, nieuwe genezingen, nieuwe demografische trends die toegang hebben tot geneesmiddelen, en talloze andere kwesties zijn zowel risico's als kansen. Hoewel verandering niets nieuws is voor een industrie die wordt gedreven door onderzoek en ontwikkeling, is verandering van deze omvang complex om te verwerken en de behoefte aan gestructureerde analytische processen is nog nooit zo groot geweest.

Kepner-Tregoe werkt samen met farmaceutische bedrijven over de hele wereld om de transformatie capaciteit, het probleemoplossend vermogen en de compliance-systemen binnen alle relevante ecosystemen te verbeteren. Wij werken samen met organisaties om de snelheid en kwaliteit van onderzoeken en de implementatie van corrigerende en preventieve maatregelen te verbeteren. Onze gedocumenteerde analyse van de hoofdoorzaken wordt wereldwijd erkend voor het verbeteren van de nauwkeurigheid en snelheid van probleemoplossing, het CAPA-proces en de documentatie van resultaten volgens de regelgeving. Onze programma's voor advies en training bouwen vertrouwen in kritisch denken op, wat zich op zijn beurt vertaalt in een strategisch concurrentievoordeel voor onze klanten.

De methodologieën van Kepner-Tregoe maken effectief gebruik van analytische gegevens om problemen op te lossen en snel beslissingen te nemen - en brengen transparantie in het proces. De adoptie van onze gestructureerde processen levert duurzame en meetbare resultaten op.

Neem contact op met Kepner-Tregoe voor meer informatie over Kepner-Tregoe advies en training oplossingen voor de farmaceutische industrie.

Inzichten

Het is niet langer aanvaardbaar om op audits en product recalls te reageren met CAPA's die alleen betrekking hebben op punten van zorg op korte termijn. Het gaat er nu om CAPA's en continue verbeteringsprocessen op elkaar af te stemmen.

Klachten van klanten kunnen een belangrijke bron van informatie zijn om de kosten te beheersen en de klanttevredenheid daadwerkelijk te vergroten. Aan de hand van casestudies en voorbeelden laat de auteur zien hoe een systematische aanpak van de klantenservice de bedrijfsresultaten kan verbeteren.

Wanneer menselijke fouten de oorzaak zijn, moeten corrigerende maatregelen vaak betrekking hebben op het systeem zelf - het evenwicht tussen gevolgen, feedbackmechanismen, streefcijfers en doelstellingen. Overweeg vijf factoren die menselijke fouten beïnvloeden en mogelijkheden voor verbetering bieden.

De beheersing van procesveranderingen kan worden verbeterd, KT-methoden ondersteunen drie belangrijke gebieden van procesvalidatie: planning, installatie en kwalificatie.

Wat klanten over ons zeggen

Onze Experts
in de farmaceutische industrie

John Ager
Business Solutions Consultant
Noord-Amerika
Erika Ratcliffe
Business Solutions Senior Consultant
Europa
Amelia Lim
Business Solutions Consultant
Azië
Takashi Uikusu
Business Solutions Senior Consultant
Japan

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!