Een paar woorden over de papierindustrie

Verpakking is een vitale wereldwijde industrie die klaar is voor voortdurende groei door geïntegreerde en gesynchroniseerde toeleveringsketens, en een focus op het milieu stelt marktleiders in staat een concurrentievoordeel te behalen. De industrie wordt geconfronteerd met nieuwe technologische uitdagingen, demografische veranderingen en zorgen over hulpbronnen, en er wordt steeds meer nadruk gelegd op het versnellen van de transformatie ter voorbereiding op de weg voorwaarts.

Kepner-Tregoe werkt al generaties lang in de industrie aan het opbouwen van probleemoplossende vaardigheden en het aanpakken van veiligheid en betrouwbaarheid op een steeds globalere schaal. Nu de productie steeds meer gedigitaliseerd is, is er een groeiende behoefte aan geavanceerde kritische denkvaardigheden in een veranderend personeelsbestand. Toonaangevende bedrijven in de industrie wenden zich tot KT om hun managementteams te helpen complexe operationele problemen op te lossen, nieuwe mogelijkheden te creëren om de kwaliteit te verbeteren en de kosten te beheersen, en klassieke hulpmiddelen zoals Lean, Six Sigma en andere continue verbeteringsinitiatieven te verbeteren en aan te scherpen.

Neem contact op met Kepner-Tregoe voor meer informatie over Kepner-Tregoe consulting en training in de Papier- en Verpakkingsindustrie.

Succesverhalen

Uitdaging

Toen Uniroyal Chemical Co., Inc. een extra voordeel wilde behalen ten opzichte van de concurrentie, namen zij zoals altijd Kepner-Tregoe (KT) in de arm.

$753.092

winst als gevolg van extra productiecapaciteit

0

weigering van balen in zakken wegens slecht voorkomen

Resultaten

Door de Problem Solving & Decision Making-processen van Kepner-Tregoe te gebruiken om een extra voorsprong te krijgen, verhoogde Uniroyal de productiecapaciteit en de klanttevredenheid en elimineerde het de kosten van herbewerkte en afgedankte balen.

Uitdaging

Toen een bedrijf in gasfittingen de beste mogelijkheden voor groei analyseerde, was nieuwe productontwikkeling (NPD) de duidelijke keuze. Maar het toegenomen belang van NPD zou meer consistent succes van nieuwe producten vereisen en een duidelijke visie over hoe dit te bereiken.

Resultaten

Een gerichte portefeuille van projecten wordt door een welomschreven pijplijn geleid en de werkzaamheden liggen op schema om de nieuwe producten te ontwikkelen die nodig zijn voor aanhoudende groei. Dit is het resultaat van de verbeterde projectvaardigheden van projectmanagers door opleiding en coaching. Bovendien zijn er criteria vastgesteld om de besluitvorming te sturen bij het uitstellen of beëindigen van projecten die niet in de strategie passen, zodat overbelasting van projecten wordt voorkomen.

Inzichten

De ontwrichting van de productie door digitalisering creëert een dynamisch landschap. Operational Excellence (OpEx) streeft naar stabiliteit, kwaliteit en efficiëntie, en wil tegelijkertijd een steeds veeleisender klant bedienen. In deze white paper worden enkele OpEx-principes voor een steeds meer gedigitaliseerde productieomgeving uiteengezet.

"Differentiëren of sterven!" Differentiatie door product- en dienstinnovatie is hoe we zullen overleven en gedijen. Maar in deze uitdagende tijden kunnen we het ons niet veroorloven om schaarse middelen te verspillen aan slechte ideeën. Laten we eens kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat innovatie effectief is.

Een verbetertraject beginnen en volhouden betekent vaak worstelen met nee-zeggers, traagheid en tegenzin om werkwijzen te veranderen, ook als die slecht zijn. Een goed huwelijk tussen een cultuur van continu verbeteren en effectief productiemanagement zorgt echter voor blijvende prestaties van wereldklasse.

De negatieve gevolgen van elke actie zijn even tastbaar als de voordelen ervan, en soms zelfs nog tastbaarder. Alvorens een beslissing te nemen, is het absoluut noodzakelijk het risico te overwegen: de mogelijke negatieve gevolgen van haalbare alternatieven.

Citaten
van klanten

Onze Experts
in Papier- en verpakkingsindustrie

Conor Horgan
Consultant
Europa
George Ng
Regional Managing Director - Azië-Pacific
Azië

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!