Groei moet komen van nieuwe producten

Groep collega's bespreekt documenten

Uitdaging

Toen een bedrijf in gasfittingen de beste mogelijkheden voor groei analyseerde, was nieuwe productontwikkeling (NPD) de duidelijke keuze. Maar het toegenomen belang van NPD zou meer consistent succes van nieuwe producten vereisen en een duidelijke visie over hoe dit te bereiken.

Oplossing

Kepner-Tregoe (KT) werd gevraagd te helpen bij het ontwikkelen van een verbeteringsplan om NPD te versnellen en het succespercentage van nieuwe producten te verhogen. Het plan moest in harmonie zijn met de lopende implementatie van het DMAIC/Six Sigma initiatief van de organisatie.

Toen de upgrade werd ondernomen, waren er in twee jaar geen nieuwe producten op de markt gekomen. Nu waren er tussen de vijf en tien nieuwe productintroducties gepland voor elk van de komende twee jaar, met producten verdeeld over de belangrijkste markten van het bedrijf. Om een strategie van groei door NPD na te streven, wilde de bedrijfsleiding NPD stroomlijnen en versnellen met een consistent proces dat door alle betrokkenen werd geaccepteerd en gebruikt.

KT werkte samen met een cross-functioneel NPD team van Sales, Marketing, Productie, Project Engineering en Operations om het bestaande proces volledig te begrijpen en vervolgens procesverbeteringen te ontwerpen. Verbeteringen werden doorgevoerd vanaf de innovatie tot aan de commercialisering. Deze omvatten afstemming van projecten op de strategie en markten van het bedrijf, een geformaliseerd Stage-Gate® raamwerk, en protocollen die het nastreven van NPD-projecten buiten het proces om voorkomen. Er werd aandacht besteed aan het ontwerpen en creëren van Stage-Gate criteria voor producten die een derivaat waren, nieuw voor het bedrijf, of nieuw voor de industrie. Het nieuwe NPD proces werd gestructureerd om metrieken en cultuurverandering aan te pakken die continue en consistente controle en toepassing van het proces zullen ondersteunen. KT Project Management, en Problem Solving and Decision Making methoden werden geïntegreerd om het proces te helpen stroomlijnen en het aanpasbaar te maken aan veranderingen in technologie, concurrentie, prioriteiten, en prestaties. Een belangrijk onderdeel van het succes van het procesverbeteringsproject was een gedetailleerd plan voor het doorvoeren van de veranderingen.

Resultaten

De uitvoering is aan de gang. Een gerichte portefeuille van projecten wordt door een welomschreven pijplijn geleid en de werkzaamheden liggen op schema om de nieuwe producten te ontwikkelen die nodig zijn voor aanhoudende groei.

Vroege indicatoren van toekomstig succes van NPD zijn onder meer:

  • Projecten die niet aan de vastgestelde criteria voldoen, zijn geannuleerd of uitgesteld
  • Projectmanagers hebben hun projectvaardigheden verbeterd door opleiding en coaching
  • Mensen die in projecten werken, begrijpen hun rol en verantwoordelijkheden

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!