Het snijvlak van Operational Excellence: Mens en Machine

Wat nu te doen nu digitale productie de industrie ontwricht

De digitale ontwrichting in de productie creëert een dynamisch landschap waar Operational Excellence (OE) streeft naar stabiliteit, kwaliteit en efficiëntie en tegelijkertijd een steeds veeleisender klant blijft bedienen. Met een uniek, industrie-overschrijdend perspectief is Kepner-Tregoe advies en training thuis in fabrieken, scheepswerven, mijnen en ook binnen wereldwijde IT, media en telecommunicatie ondersteunende operaties. Hieronder volgen enkele OE-fundamenten voor een steeds digitalere bedrijfsvoering. Ze zijn gebaseerd op ons werk in diverse, frontlinie operaties wereldwijd.

Operational Excellence is een brede term voor verbeteringsprogramma's - Lean, Six Sigma en talloze andere initiatieven - die bedoeld zijn om problemen op te lossen, verspilling te elimineren en consistente en gestandaardiseerde processen te creëren. Sterke Operations Excellence culturen omarmen ook innovatie en betrekken en verbinden rechtstreeks werknemers en klanten.

Mettertijd zal OE een nieuwe naam krijgen, zal de aard van het werk veranderen en zullen de activiteiten er heel anders uitzien; maar er zijn kritische stappen die elke organisatie moet nemen om de reis van OE naar de digitale toekomst te ondersteunen.

https://www.kepner-tregoe.com/default/assets/Image/NeedleGraphic1(1).jpg

Verbetering van de vaardigheden van de werknemers in het gebruik van gegevens om problemen op te lossen

Automatisering en geavanceerde monitoring kunnen een nieuwe mate van stabiliteit in de activiteiten brengen, waardoor werknemers niet langer machines hoeven te bedienen, aanpassingen te verrichten en kleine problemen op te lossen. De afgelopen decennia heeft deze trend tot banenverlies geleid. Het nieuws is echter niet alleen maar slecht; de werknemers die overblijven zijn nu veiliger met minder handenarbeid en repetitieve taken. Ze hebben ook meer tijd om te studeren en on-the-job te leren terwijl ze de talrijke gegevensbronnen bestuderen die nu voor hen beschikbaar zijn. De ontwikkeling van de vaardigheden van de operatoren is steeds meer een belangrijk investeringsgebied. De complicatie is dat wanneer zich in deze meer digitale omgeving problemen voordoen, deze groter en complexer zijn en misschien nog nooit eerder zijn voorgekomen. Voeg daarbij een wereldwijde toeleveringsketen die moeilijk te controleren is en veeleisende klanten die alleen maar nu willen.

In een wereld van big data en de instrumenten om alles te meten, creëert een probleemoplossende aanpak waarmee irrelevante gegevens snel kunnen worden geëlimineerd een solide basis voor geavanceerde probleemoplossing en analyse van de hoofdoorzaak.

Aangezien de digitale werkruimte evolueert en steeds meer gegevens bevat, bieden probleemoplossende en RCA-capaciteiten (root cause analysis) die gegevens efficiënter gebruiken een blijvende waarde.

Ondersteun nieuwe vaardigheden met coaches en workflows die aanwijzingen geven

https://www.kepner-tregoe.com/default/assets/Image/OneStepGarphic2(1).jpg

Succesvolle OE-programma's ontwikkelen vaardigheden op het gebied van probleemoplossing en oorzakenanalyse die het gebruik van gegevens optimaliseren om problemen efficiënt en accuraat op te lossen. Organisaties die vaardigheden ontwikkelen op het gebied van probleemoplossing en ander kritisch denken op de werkvloer kunnen verspilde tijd en moeite elimineren. Het ondersteunen van werknemers met coaches en "ninja's" met geavanceerde vaardigheden op het gebied van probleemoplossing is de sleutel tot het aanpakken van complexe problemen die nog nooit eerder zijn ervaren en helpt om capaciteiten te verankeren in duurzame, dagelijkse activiteiten. Deze mensen met geavanceerde vaardigheden zijn vaak de Op Ex- of Continu Verbeteringsleiders die de opdracht hebben op de sites rond te lopen op zoek naar verbeteringen en met de operatoren samen te werken om ervoor te zorgen dat, zodra de hoofdoorzaken zijn gevonden, de oplossingen praktisch en duurzaam zijn. In een toekomstige wereld zonder defecten zullen dit de vaardigheden zijn die moeten worden ontwikkeld en onderhouden, al was het maar door simulaties en oefening. Operator control rooms lijken nu op een vliegtuigsimulator waar operators een groot deel van hun tijd doorbrengen met het afhandelen van alarmen en het oefenen voor als er iets misgaat. Wanneer er iets fout gaat, zal er veel vraag zijn naar analytisch denkvermogen.

De complexiteit van moderne productieprocessen impliceert dat veel onderdelen op elkaar inwerken - een verandering op één plaats kan het systeem als geheel beïnvloeden. Hier geeft root cause analyse aan waar veranderingen kunnen worden toegepast om de door u gewenste resultaten en effecten te bereiken. Om de hoofdoorzaak te begrijpen, moeten complexe systemen en hun afhankelijkheden worden ontward - vaak moeten meerdere partijen deelnemen en moeten ze worden gecoördineerd. De gevolgen van zowel het oorspronkelijke probleem als van eventuele corrigerende activiteiten kunnen wijdverspreid zijn. Het risico dat de onderliggende oorzaak wordt genegeerd of verkeerd wordt begrepen en de gevolgen van een oplossing niet worden begrepen, kan gevaarlijker zijn dan het oorspronkelijke probleem.

Overbelasting van projecten voorkomen en verbeteringen in stand houden

OE vertrouwt op een personeelsbestand dat zich inzet voor voortdurende verbetering. Lean en Six Sigma zijn tegenwoordig voor de meeste productieorganisaties vanzelfsprekend en het productiepersoneel heeft op zijn minst een brede kennis van de concepten en termen ervan. De sleutel tot het bereiken van resultaten van voortdurende verbeteringsinspanningen is het verankeren van veranderingen in de dagelijkse disciplines van werknemers.

Wanneer organisaties een op kritisch denken gebaseerde aanpak voor probleemoplossing en analyse van de onderliggende oorzaak toevoegen aan hun Lean en Six Sigma gereedschapskist, is de grootste spijt die wordt aangehaald - in onze ervaring - dat ze dit niet eerder hebben gedaan.

De tegenstrijdigheid is dat productieculturen gedijen op routine en consistentie, en dit bouwt een "dat is de manier waarop we dingen altijd hebben gedaan" mentaliteit op die wantrouwig staat tegenover verandering. Soms is een externe impuls nuttig om de aandacht op de toekomst te richten. Het eerstelijnspersoneel moet betrokken worden bij het verbeteren van de resultaten elke dag.

De krachtigste elementen in de creatie van een OE filosofie en cultuur zijn de focus en vastberadenheid van een leiderschapsteam om de juiste dingen effectief uit te voeren. Het leiderschap moet de ambities van operationele uitmuntendheid communiceren en een culturele verandering ondersteunen - waarbij kennis, processen en gedragingen allemaal samen spelen in de context van de bedrijfsomgeving - door de werknemers erbij te betrekken en een "High Performance Culture" te creëren. Deze cultuur is er een waar de werknemers weten wat ze doen, waarom ze het doen, en ondersteund worden door doelstellingen en maatregelen die verbetering aandrijven.

Dit is natuurlijk geen nieuw concept: de veelgeprezen Lean-culturen zijn erop gericht operators op de werkvloer in staat te stellen "de lijn stil te leggen" wanneer er alarmsignalen afgaan en ervoor te zorgen dat problemen onmiddellijk worden aangepakt voordat ze gevolgen hebben voor anderen. In het moderne digitale bedrijf kunnen machinaal leren en geautomatiseerde controle van variabelen de onmiddellijke eerstelijnscontrole van de operatoren overnemen. Een uitstekende manier om operators terug te halen en te betrekken bij de onmiddellijke controle en verbetering van hun fabriek is hen te positioneren als kortetermijnleiders van de Continuous Improvement-projecten die worden geleid door Op Ex-ingenieurs. Operators kunnen vaak overweldigd raken door de talloze door machines gegenereerde alarmen die ze nu moeten controleren. Door hen rechtstreeks te betrekken bij een gericht verbeteringsproject dat gebruik maakt van deze automatisering om een probleem op te lossen en te verbeteren, zullen de operators meer vertrouwen krijgen in de manier waarop ze automatisch gegenereerde prompts moeten interpreteren en erop moeten reageren. De meer geavanceerde teams zijn in staat om besturingen zo te programmeren dat ze automatisch de horizon en de gegevens scannen op aanwijzingen die aangeven dat er een alarm moet worden gegeven voordat het potentiële probleem zich voordoet.

https://www.kepner-tregoe.com/default/assets/Image/NSBluescopegraphic3.jpg

Verbeteringen toespitsen op kerncijfers

Een constante in OE is het thema van prestatiemeting. Digitalisering van operaties en het oprukkende IoT zullen de manier waarop werk wordt gedaan en succes wordt gemeten blijven veranderen. Maatregelen stellen een organisatie in staat de score bij te houden en de effectiviteit van strategieën en plannen te bewaken. Een nauwkeurige en gezamenlijke aanpak van de meest dringende behoeften, terwijl de bestaande activa worden gemaximaliseerd, kan volledig profiteren van de wens van een organisatie om die metrieken te optimaliseren die hun concurrentievoordeel vergroten.

Deze aanpak selecteert de Six Sigma, Lean of andere programma's die verbeteringen opleveren die duurzaam zijn. Met betrokkenheid van het leiderschap bij het identificeren van doelstellingen en het helpen faciliteren en verankeren van verandering, bouwt projectsucces betrokkenheid van werknemers en klanten op. Wanneer significante verbeteringen worden gerealiseerd en volgehouden, ontwikkelt zich een meer dynamische cultuur en worden bijkomende verbeteringen gezien als realistisch en binnen bereik.

https://www.kepner-tregoe.com/default/assets/Image/Focusgraphics4.jpg

Accepteer dat elk OE traject uniek is

Programma's voor Operationele Uitmuntendheid hebben de neiging niet-lineair te zijn en geen volwassenheidsmodel te volgen, hoe verleidelijk dat ook zou zijn. Elke organisatie moet zich concentreren op het bouwen van een programma dat haar concurrentievoordeel ondersteunt binnen de mogelijkheden en beperkingen van een reeks factoren.

Bij het evalueren of herevalueren van uw OE-inspanningen is het van belang na te denken over de unieke kenmerken, kansen en risico's van uw organisatie om deze inspanningen te helpen sturen.

  1. Wat is uw bedrijfstak, waar beweegt hij zich, wie zijn uw concurrenten?
  2. Hoeveel technische capaciteit is er aanwezig en waar ligt uw historische kennis?
  3. Waar zijn eerder investeringen gedaan in OE-programma's?
  4. Wat is uw relatie met klanten?
  5. Wat houdt u tegen en wat is uw concurrentievoordeel?
  6. Wat wilt u dat uw operators over tien jaar doen?
  7. Welke mislukkingen zou je kunnen vermijden als je voorspellende gaven had?

IoT biedt nieuwe mogelijkheden, waarvan zelfs bedrijven die pas laat met IoT beginnen, zullen profiteren. Net als veel Afrikaanse en Aziatische landen die de dure en grondstofintensieve fase van telecom zijn ontgroeid, kunnen fabrieken nu dure ERP-datacaptatie overslaan en overschakelen op draadloze monitoringinterfaces.

De huidige digitale vooruitgang onderstreept slechts een blijvende troef in het OE-traject: mensen met kritisch denkvermogen. De waarde van geavanceerde vaardigheden om problemen op te lossen en beslissingen te nemen met behulp van logica en gegevens blijft constant en trotseert de verstoringen van veranderende producten, platforms, klanten en technologieën.

Over Kepner-Tregoe

Opgericht in 1958 en gebaseerd op baanbrekend onderzoek naar hoe mensen denken, problemen oplossen en beslissingen nemen, biedt Kepner-Tregoe een unieke combinatie van training en consulting diensten om de kwaliteit en effectiviteit te verbeteren en tegelijkertijd de totale kosten te verlagen. De KT-methodologie wordt gebruikt op elk niveau van klantorganisaties: om strategie te implementeren, voortdurende verbetering te bereiken, klanttevredenheid te verhogen, en effectieve probleemoplossing in de hele organisatie te stimuleren.

Extra lectuur:

How to Implement Lean Manufacturing door Lonnie Wilson, "Cultural Change Leading Indication #3: Problem Solving," pp 93-107, McGraw-Hill Education; 2 edition (March 17, 2015).

36 statistieken over operationele uitmuntendheid die elke productieleider moet zienLNS Research, januari 2014.

De 10 vaardigheden die je nodig hebt om te gedijen in de Vierde Industriële Revolutie; The Future of Jobs Report, Wereld Economisch Forum, Davos, januari 2016.

De weg naar operationele uitmuntendheid

De kenmerken van Operational Excellence (OE) - verbeterde kwaliteit, capaciteit, kortere doorlooptijden, hogere serviceniveaus en lagere kosten - worden het best bereikt wanneer organisaties vijf belangrijke uitvoeringsfactoren in aanmerking nemen.

Productie als concurrentievoordeel

Programma's voor continue verbetering zijn evolutionair, maar fabrikanten hebben meer nodig om concurrerend te blijven. Dit artikel bespreekt hoe een tijdelijke toevloed van inspanningen, gericht op verbeteringskansen met hoge prioriteit, verbeteringen met grote stappen tot stand kan brengen.

Gerelateerd

7 manieren om trainingsresultaten om te zetten in bedrijfsresultaten

Training draait om het verbeteren van individuele en teamprestaties, wat vervolgens de prestaties van de organisatie verbetert. Organisaties die training benaderen als een leertraject in plaats van een eenmalige gebeurtenis, stellen werknemers, en daarmee hun bedrijven, in staat om relevant te blijven in een snel veranderende omgeving.

Problemen oplossen met hoge inzet

Problemen oplossen met hoge inzet

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!