De Chemische Industrie in het kort

De chemische industrie bevindt zich in turbulent vaarwater - niet alleen vanwege pandemie gerelateerde verstoringen, maar ook door grote uitdagingen op het gebied van klimaat en milieu. Klimaatverandering, decarbonisatie en inefficiënte recycling van kunststoffen bedreigen de groei van de industrie. Aan de andere kant zijn er kansen, zoals de groeiende behoefte aan lichtgewicht materialen in de auto-industrie en de toenemende vraag vanuit opkomende economieën in het Oosten. Het is een bijzondere uitdaging om te blijven floreren onder deze complexe en tegenstrijdige omstandigheden.

De advies- en trainingsprogramma's van Kepner-Tregoe helpen chemische bedrijven effectiever en veiliger te werken in tijden van onzekerheid en verandering. Bedrijven streven naar meer stabiliteit en efficiëntie, middels digitalisering, artificial intelligence (AI) en geavanceerde monitoringsystemen. Doen zich echter toch problemen voor, dan zijn die complexer van aard. Hierdoor groeit de behoefte aan gestructureerde en hoogwaardige probleemoplossing.

Bij onze klanten implementeren we gestructureerde analytische processen om problemen op te lossen, beslissingen te nemen en risico's te beheren op basis van data en feiten. Onze methodologieën worden op alle organisatorische niveaus gebruikt om de kwaliteit te verbeteren, de stabiliteit en doorvoersnelheid te vergroten, solide relaties met leveranciers op te bouwen, de kosten te verlagen en effectiever te plannen.

Wereldwijd hebben toonaangevende chemische productiebedrijven de probleemoplossingsprocessen van KT geïntegreerd in hun werkwijzen. De gestructureerde kritisch-denktools van Kepner-Tregoe hebben bij klanten in alle belangrijke hotspots van de chemische industrie verbeteringen opgeleverd op het gebied van onderhoud, kwaliteit, kosten en productiviteit.

Neem contact op met Kepner-Tregoe voor meer informatie over Kepner-Tregoe advies en training in de chemische industrie.

Inzichten

Kapitaalsintensieve organisaties vertrouwen steeds meer op Asset Performance Management en voorspellende analyses om de prestaties van hun kapitaal te maximaliseren die hun bedrijf draaiende houden. Hoewel technologieën echte voordelen bieden in de vorm van data gestuurde inzichten, wordt betrouwbaar en consistent succes alleen bereikt als je mensen centraal stelt in je strategie

De zoektocht naar Operational Excellence eindigt nooit. Wanneer continue verbetering mislukt, komt dit meestal doordat de medewerkers geen ‘eigenaar’ waren van de veranderingen. Geef hen meer verantwoordelijkheid en zeggenschap, en kijk dan wat er gebeurt.

Identificatie en gebruik van de juiste gegevens vormt de kern van effectieve probleemoplossing en het nemen van goede beslissingen. Om niet kopje onder te gaan in de zee van data, die in potentie kan bijdragen aan complexe probleemoplossing, zijn de volgende drie fundamentele acties mogelijk.

Een verbetertraject beginnen en volhouden betekent vaak worstelen met nee-zeggers, traagheid en tegenzin om werkwijzen te veranderen, ook als die slecht zijn. Een goed huwelijk tussen een cultuur van continu verbeteren en effectief productiemanagement zorgt echter voor blijvende prestaties van wereldklasse.

Wat klanten over ons zeggen

Onze Experts
in de Chemische Industrie

Chris Green
Business Solutions Senior Consultant
Noord-Amerika
Marven Röll
Business Solutions Consultant
Europa
George Ng
Regional Managing Director - Azië-Pacific
Azië
Masahiro Fushida
ビジネスソリューションズ コンサルタント
Japan

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!