nld

Hoe bedrijfs-, IT- en productieleiders problemen verkeerd oplossen

Problemen zijn slecht, toch? Ze moeten worden opgelost, vermeden, beperkt en beheerd - of toch niet? Wat als bedrijfs-, IT- en productieleiders het mis hebben over het oplossen van problemen? Misschien is het tijd om het oplossen van problemen binnen uw organisatie eens nader te bekijken en wat u ervan kunt leren.

Een goede plaats om te beginnen is na te gaan hoe uw organisatie tegen problemen aankijkt. Is er een algemeen perspectief dat alle problemen negatief zijn? Bijna elke doorbraak in de geschiedenis van de mensheid begon met een probleem dat door een slimme, opmerkzame persoon als een kans werd gezien.

Problemen kunnen u helpen inzicht te krijgen in de omgeving waarin uw organisatie opereert, in de verschillende factoren die de prestaties beïnvloeden en in de effecten van diverse beslissingen. Wat kunnen uw problemen u vertellen over de beperkingen, mogelijkheden en capaciteiten van uw organisatie? Misschien ziet u belangrijke kansen over het hoofd.

Niet alles is een probleem. Bedrijfs-, IT- en productieleiders gooien vaak een aantal situaties op één hoop in de categorie problemen. Er zijn 3 sleutelbegrippen die moeten worden verduidelijkt en anders moeten worden behandeld.

"Gebeurtenissen" doen zich voor tijdens de normale gang van zaken. Zij kunnen een positieve of negatieve invloed hebben of helemaal geen invloed hebben. Gebeurtenissen zijn indicatoren dat er activiteiten plaatsvinden en in de meeste gevallen is er geen actie nodig.

"Incidenten" zijn situaties waarin het onverwachte zich kan voordoen, en soms buiten de normale/aanvaardbare grenzen. Net als gebeurtenissen kunnen incidenten positieve, negatieve of geen gevolgen hebben voor de organisatie, maar (in tegenstelling tot gebeurtenissen) vereisen zij een zekere mate van onderzoek en follow-up om de normale gang van zaken te herstellen.

"Problemen" hebben betrekking op de onderliggende oorzaak (oorzaken) van incidenten en kunnen niet alleen onmiddellijke, maar ook blijvende of terugkerende gevolgen hebben voor de organisatie. Problemen (vooral ernstige) vereisen niet alleen onderzoek naar hun oorzaken en gevolgen, maar ook naar hun mogelijke herhaling en de noodzaak van een actieplan.

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen gebeurtenissen, incidenten en problemen om ruis uit het probleemoplossingsproces te verwijderen en de inspanningen te richten op wat werkelijk de aandacht van de organisatie vereist.

Niet alle problemen hebben oplossingen; niet alle problemen hebben oplossingen nodig; en niet alle oplossingen moeten worden uitgevoerd. Leiders beschouwen vaak het aantal opgeloste problemen als een maatstaf voor het succes van een proces van probleemoplossing.

Succes is niet de kwantiteit van het oplossen van problemen - het is de kwaliteit van de oplossingen, de actiegerichtheid en het maximaliseren van de positieve impact voor de organisatie. Focus op impact zal leiders (en hun teams) helpen begrijpen dat niet alle problemen een oplossing vereisen. Sommige situaties zijn acceptabel zonder actie. Voor die problemen met geïdentificeerde oplossingen is het niet altijd zinvol om de oplossing te implementeren. Oplossingen moeten worden beschouwd als investeringen, waarbij zowel de waarde als de kosten een rol spelen. Sommige oplossingen genereren misschien geen positieve ROI, of de opportuniteitskosten (van iets anders niet doen) zijn misschien niet aanvaardbaar voor de organisatie. In deze situaties kan het beter zijn voor de organisatie om af te zien van de oplossing en de middelen te richten op andere activiteiten met een hogere waarde.

Als de bedrijfs-, IT- en productieleiders in uw organisatie niet begrijpen dat niet elke gebeurtenis, elk incident of elk probleem een probleem is; niet alle zijn slecht; en niet alle vereisen oplossingen, dan hebben ze het misschien ook mis over het oplossen van problemen. Kepner-Tregoe helpt organisaties al meer dan 50 jaar bij het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden, en kan ook uw organisatie helpen!

 

Kepner-Tregoe heeft een krachtige toolkit voor root-cause analyse en het voorkomen van toekomstige problemen die organisaties wereldwijd al meer dan 50 jaar gebruiken.

Gerelateerd

Blog afbeelding 1
10 Snelle Tips over Problemen Oplossen
Blog afbeelding 1
10 alledaagse toepassingen van probleemoplossend vermogen

Wij zijn experts in:

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!