nld

3 Probleemoplossende strategieën voor IT

Problemen oplossen is een kernonderdeel van elk IT service management programma - zoeken naar manieren om de kwaliteit van de geleverde diensten te verbeteren en de operationele kosten voor het bedrijf te verlagen. Incident management, systeemtesten, klantenondersteuning en gebruikersfeedback mechanismen produceren allemaal lijsten van observaties en mogelijkheden die potentiële problemen vertegenwoordigen die opgelost zouden kunnen worden. Een van de grootste uitdagingen is te bepalen welke van de potentiële problemen moeten worden opgelost. Elke organisatie is anders, dus elke organisatie heeft andere strategieën nodig. Hier zijn 3 mogelijke probleemoplossingsstrategieën die uw organisatie in overweging kan nemen bij de beslissing welke op te lossen.

Snelle-winst strategie

Niet alle problemen kunnen gemakkelijk worden opgelost en sommige kunnen zichzelf oplossen door een geplande release in de systemen of een verandering in de bedrijfsactiviteiten. De quick-wins strategie erkent dit en concentreert zich op het prioriteren van acties om die problemen aan te pakken die snel kunnen worden opgelost en zo onmiddellijk waarde opleveren voor de organisatie.

De voordelen van deze strategie zijn: 1. 1. Oplossing van een groter aantal problemen, wat resulteert in een kleinere totale achterstand; 2. De mogelijkheid om eerder te profiteren van de opgeloste problemen; en 3. 3. Meer flexibiliteit bij het opnieuw toewijzen van KMO's voor probleembeheer omdat zij niet gedurende een langere periode bezig zijn met het oplossen van één enkel probleem. Het nadeel van deze strategie is dat de problemen met de grootste impact vaak het moeilijkst en het meest tijdrovend zijn, en dus waarschijnlijk geen prioriteit krijgen.

Deze strategie kan de beste zijn als uw bedrijf een kortzichtige focus heeft en een "wat-heb-je-voor-me-lang-gedaan"-cultuur.

Klant-impact strategie

Het overkoepelende doel van IT-servicemanagement is om de best mogelijke services te leveren om aan de behoeften van klanten/cliënten/gebruikers te voldoen. De klant-impact strategie geeft voorrang aan de impact op de consumenten/gebruikers van de service boven operationele efficiëntie en kostenbesparingen door zich te richten op het oplossen van die problemen die de grootste impact hebben op de functionaliteit, prestatie en beschikbaarheid van de service om de productiviteit en tevredenheid van de gebruikers te verbeteren.

De voordelen van deze strategie zijn: 1. 1. Directe en meetbare zakelijke impact van probleemoplossende activiteiten; 2. Betere prestaties ten opzichte van service SLA's, die vaak gekoppeld zijn aan beschikbaarheid, prestaties en tevredenheidsmetrics; en 3. 3. Probleemoplossende middelen altijd gericht op activiteiten met een hoge toegevoegde waarde. Het nadeel van deze strategie is dat mogelijkheden voor preventief onderhoud en operationele kostenbesparingen worden uitgesteld, omdat deze mogelijk worden gedeprioriteerd boven andere problemen met een grotere impact op de klant - waardoor het risico ontstaat dat de kosten langzaam oplopen.

Deze strategie kan voor uw onderneming het beste zijn als zij sterk op de klant is gericht en een lagere kostendruk kent.

Strategie voor langetermijnvoordelen

Probleemoplossing in IT is een investering vooraf voor een toekomstig rendement. De langetermijnvoordeelstrategie richt zich op het oplossen van de problemen die het grootste langetermijnvoordeel opleveren, zonder rekening te houden met het type probleem of impact. Problemen worden behandeld als investeringskansen (die de gewenste voordelen op lange termijn opleveren) en portfoliomanagementtechnieken worden gebruikt om zoveel mogelijk waarde te creëren met de beschikbare middelen.

De voordelen van deze strategie zijn: 1. 1. Er wordt een objectieve beoordeling gemaakt van elke mogelijkheid, waarbij prioriteitsbeslissingen worden gerechtvaardigd door duidelijke kosten- en waardefactoren; 2. Investeringen in het oplossen van problemen kunnen worden vergeleken met andere investeringen (upgrades van faciliteiten, personeel, nieuwe producten, enz.); en 3. 3. Er wordt rekening gehouden met opportuniteitskosten bij het stellen van prioriteiten, zodat duidelijk is welke problemen niet moeten worden opgelost. Het nadeel van deze aanpak is de overheadactiviteit van het kwantificeren van de kosten en de voordelen op lange termijn van elke kans (waarvan vele nooit voorrang zullen krijgen), evenals de tijd die nodig is om prioriteiten te stellen. Ik zal meer schrijven over hoe dit kan worden beheerd in een andere post.

Deze strategie is wellicht het beste als uw onderneming op de lange termijn is gericht en een financieel gedreven besluitvormingscultuur heeft.

Geen van deze strategieën is perfect of geschikt om te allen tijde aan de behoeften van elke organisatie of om het even welke organisatie te voldoen. Het kiezen van de juiste strategie voor het oplossen van IT-problemen voor uw bedrijf vereist een doordachte evaluatie van de besluitvormingscultuur, de huidige prioriteiten en de beperkingen van uw organisatie. De beste strategie is vaak een hybride van best practices, aangepast aan de unieke behoeften van uw bedrijf op dat specifieke moment.

Al meer dan 50 jaar bestaat de aanpak van Kepner-Tregoe erin kaders en systemen te installeren die kansen en uitdagingen op holistische wijze in evenwicht brengen, zodat individuen en teams een stevige basis krijgen om hun doelstellingen te overtreffen.

Blog afbeelding 1
10 alledaagse toepassingen van probleemoplossend vermogen
Blog afbeelding 1
10 Snelle Tips over Problemen Oplossen
Blog afbeelding 1
3 manieren waarop betere probleemoplossende vaardigheden u kunnen helpen uw droombaan te vinden
Blog afbeelding 1
5 feiten over het oplossen van problemen die uw service desk zullen verbeteren

Wij zijn experts in:

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!