nld

Kritisch denken verhoogt inkomen afgestudeerden

Essentiële vaardigheden voor de werkgelegenheid

Universiteiten en hogescholen over de hele wereld beginnen in te zien dat het voor studenten na het afstuderen waardevol is om studie van het kritisch denken in het leerplan op te nemen. Werkgevers erkennen steeds meer de waarde van kritische denkers in hun teams. In de Verenigde Staten worden in het jaarlijkse onderzoek van het Department of Labor naar de beroepsbevolking de vaardigheden van kritisch denken consequent vermeld bij de vaardigheden waarnaar bij werkgevers de meeste vraag bestaat.

Uit een rapport uit 2016 in Australië bleek dat werkzoekenden die aan het begin van hun carrière staan, kunnen verwachten meer dan $7500 meer te verdienen als ze probleemoplossende vaardigheden hebben herkend. Hetzelfde rapport toonde een toename van 158% aan in banen die kritische denkvaardigheden vereisen.

Instellingen beginnen deze trends in te zien en er zijn er steeds meer die Kepner-Tregoe opnemen in studieprogramma's zoals de MBA. Als uw onderwijsinstelling u deze optie niet biedt, moet u zich misschien afvragen waarom niet.

Uit het verslag over 2016 blijkt dat het aantal banen waarvoor kritisch denkvermogen vereist is, met 158% is toegenomen

Een organisatie die het belang van dit studiegebied erkent is de Neeley School of Business van TCU (Texas Christian University, Dallas). TCU merkt op dat het kunnen vermelden van Kepner-Tregoe kritisch denkvermogen op hun CV afgestudeerden van de Neeley MBA onmiddellijk een voordeel geeft op de arbeidsmarkt.

MBA-afgestudeerden met een goed ontwikkeld kritisch denkvermogen zijn in staat hun kwalitatieve en kwantitatieve vaardigheden te combineren. Zij brengen waardevolle vaardigheden mee op het gebied van feitenonderzoek, gegevensanalyse, doeltreffende communicatie, motivatie en teambuildingtechnieken. Dit zijn vaardigheden die niet altijd voldoende aan bod komen in andere onderdelen van het MBA-curriculum.

De studenten leren hoe zij de waarde van hun "buikgevoel" kunnen inschatten, gebruik makend van gevestigde technieken die het mogelijk maken theorieën te analyseren en snel te bewijzen of te weerleggen.

De KT-methodologie voor probleemoplossing, die zich in het bedrijfsleven heeft bewezen, wordt op de campus steeds meer erkend omdat bedrijven kiezen voor afgestudeerden met Kepner-Tregoe-vaardigheden. Afgestudeerden van Neeley melden dat ze tijdens sollicitatiegesprekken vaak worden ondervraagd over hun KT-probleemoplossingsvaardigheden, en dat deze vaardigheden door werkgevers als "zeer waardevol" worden gezien.

Blog afbeelding 1
Kritisch denken vereist dat je weet welke vragen je moet stellen
Blog afbeelding 1
Kritische denkvaardigheden: Bouwstenen voor de volgende generatie
Blog afbeelding 1
Kritisch denken: Bevat uw cv bewijzen van deze gewilde vaardigheid?
Blog afbeelding 1
Forbes: Kritische Denkvaardigheden Stuwen Organisaties Vooruit

Wij zijn experts in:

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!