nld

Gebruik van Root Cause Analysis om aanbevelingen van verkopers te valideren

Bedrijfsecosystemen zijn complex en wanneer zich problemen voordoen, reiken ze vaak verder dan de directe invloedssfeer van uw bedrijf. In dergelijke situaties is het zinvol gebruik te maken van de kennis, ervaring en capaciteit van leveranciers om uw bedrijf te helpen een plan van corrigerende en preventieve maatregelen op te stellen. Maar vergeet niet dat wanneer het op een oplossing aankomt, de uiteindelijke verantwoordelijkheid nog steeds bij u ligt.

Het feit dat u een beroep doet op een leverancier om het probleem te analyseren, de hoofdoorzaak vast te stellen en een aanbeveling te doen, betekent niet dat uw bedrijf ontslagen is van uw due-diligenceverantwoordelijkheid. U kunt (en moet) hopen dat uw verkopende partners altijd handelen in het beste belang van uw bedrijf, maar dit is vaak niet het geval.

 • Verkopers bekijken een probleem vanuit hun perspectief, niet het jouwe.
  U bent waarschijnlijk niet hun enige klant, dus ze kunnen tegenstrijdige belangen en prioriteiten hebben.
  Verkopers bevelen oplossingen aan die voor hen het beste zijn, niet noodzakelijk het beste voor u.

Gelukkig vindt u in uw toolkit voor oorzakenanalyse een reeks vaardigheden en processen om aanbevelingen van leveranciers te valideren. Hier zijn 8 activiteiten die u moet uitvoeren voordat u een aanbeveling van een leverancier accepteert en in uw organisatie implementeert.

 1. Controleer of het probleem in uw omgeving bestaat - De meeste verkopers ondersteunen meerdere klanten en implementaties van hun producten. Wanneer een probleem wordt geïdentificeerd, werkt de leverancier aan de ontwikkeling van een oplossing en zal hij deze waarschijnlijk aan al zijn klanten aanbevelen. Het probleem ontstaat wanneer het onderliggende probleem specifiek was voor de implementatieomgeving van een andere klant en zich niet voordoet in uw omgeving. Zonder na te gaan of hetzelfde probleem zich voordoet, kan de oplossing mogelijk extra problemen veroorzaken en het probleemoplossingsproces bemoeilijken.
 2. Vraag om gegevens om te staven dat de diagnose en het oplossen van problemen zeker en correct waren. Verkopers staan onder grote druk (door SLA's, contracten en interpersoonlijke relaties) om problemen te diagnosticeren en snel oplossingen te bieden. Dit kan ertoe leiden dat ze vertrouwen op verkeerde veronderstellingen, gissingen en onvolledige diagnoses. Een paar indringende vragen over het vertrouwen en de probleemoplossingstechnieken van de leverancier kunnen uw vertrouwen in hun diagnose en aanbevelingen verbeteren.
 3. Bekijk de symptomen versus oorzaak analyse om te zien of er een andere onderliggende (echte of verwante) hoofdoorzaak in uw omgeving is. Verkopers kunnen niet altijd het totaalplaatje van de bedrijfsomgeving van uw bedrijf zien, waardoor ze mogelijk verwante problemen niet zien en verborgen situaties en situaties met meerdere oorzaken niet kunnen identificeren. Door de analyse van de leverancier te bekijken, kunt u misschien factoren identificeren die aan hun zicht worden onttrokken.
 4. Beoordeel de impact/het risico van het probleem (en de aanbevolen oplossingen) in de context van uw activiteiten. Een leverancier zal uw bedrijf nooit zo goed begrijpen als u dat intern doet. Genuanceerde risico's en impacts kunnen een grote rol spelen bij het bepalen van de doeltreffendheid van een oplossing.
 5. Overweeg of u alternatieven in huis hebt of van een andere leverancier. In de meeste situaties zijn er meerdere opties, en sommige kunnen niet aan u worden gepresenteerd omdat de verkoper beperkt is door de opties op welke oplossingen zij kunnen aanbevelen. Vaak zijn er alternatieve maatregelen die intern of met de hulp van een andere leverancier kunnen worden genomen om hetzelfde probleem aan te pakken.
 6. Voer uw eigen kosten-batenanalyse uit. Het feit dat er een oplossing is gevonden, betekent niet dat u die ook moet uitvoeren. Elke actie heeft een kostprijs, een impact, een risico en een opportuniteitskost (de dingen die u niet zult doen als u voor deze optie kiest) en wanneer u deze samenvoegt, kunt u tot de bevinding komen dat het soms beter is met het probleem te leven dan de voorgestelde remedie uit te voeren.
 7. Overweeg de haalbaarheid van de implementatie van de aanbeveling in de context van andere geplande veranderingen - zoek naar technische conflicten, capaciteitsbeperkingen en gevolgen voor het veranderingsmanagement. Dit zal u helpen om de algemene haalbaarheid van de verandering te beoordelen, rekening houdend met de andere dingen die binnen uw activiteiten gebeuren, en om beslissingen te nemen over de timing en het implementatieplan.
 8. Bepaal of de aanbeveling een corrigerende of een preventieve maatregel is. Het is belangrijk te begrijpen wat de bedoeling van de aanbeveling is - een reeds bestaande situatie oplossen, voorkomen dat een situatie zich in de toekomst voordoet, of beide.

Door deze technieken voor oorzakenanalyse consequent toe te passen, kunt u met vertrouwen gebruik maken van de aanbevelingen van leveranciers, in de wetenschap dat u de nodige zorgvuldigheid hebt betracht en de juiste beslissingen neemt om de toekomst van uw bedrijf te ondersteunen.

Verwante Artikelen

Blog afbeelding 1
Analyse van de oorzaak hacks voor eenvoudigere probleemoplossing
Blog afbeelding 1
5 veel voorkomende misvattingen over analyse van de oorzaak

Wij zijn experts in:

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!