nld

Een reis van productie naar dienstverlening

Azië - een ITSM-markt in volle ontwikkeling
De Aziatische regio is lange tijd de fabriek van de wereld geweest. Kleding draagt het label "Made in India, Pakistan of China", elektronica komt uit Japan, China en Korea. Maar de digitale markt dwingt tot een snelle verandering in deze verhouding.

Azië is niet langer uitsluitend een bron van fysieke goederen, meer en meer ontvangt de rest van de wereld diensten uit deze regio. Deze verandering van focus heeft een snelle invoering van de beginselen van dienstenbeheer noodzakelijk gemaakt, en er is nog heel wat in te halen.

Azië is wereldleider in het gebruik van productiemethodologieën zoals Lean, KanBan, Six Sigma en dergelijke, maar is trager met de invoering van kaders zoals ITIL® en COBIT®.

ITSM moet groeien en volwassen worden

Om de kwaliteit van cloud-gebaseerde diensten voor een wereldwijd publiek te ondersteunen, is het van essentieel belang dat deze regio haar IT-dienstenbeheercapaciteit blijft uitbreiden en ontwikkelen.

In deze regio is de belangstelling het grootst in de bank- en telecommunicatiesector en wij hebben vele succesvolle projecten geleid op basis van de Kepner-Tregoe-methodologie, met name in de banksector, waar de druk van de regelgevende instanties in verband met de naleving van de voorschriften steeds groter wordt.

Door de hevige concurrentie in deze sector worden banken gedwongen te bewijzen dat zij kunnen voldoen aan de toenemende serviceverwachtingen van hun steeds meer op technologie gebaseerde klanten. Zij hebben zich gerealiseerd dat de manier om dit te doen is hun servicecapaciteit te verbeteren, en om dit te doen moeten zij beproefde en ware service managementpraktijken invoeren.

Een relatieve onrijpheid

Ik heb in de afgelopen zes of zeven jaar een echte groei gezien in het gebruik van ITSM-vaardigheden, maar er is nog steeds een relatieve onvolwassenheid op dit gebied in de hele regio. De druk van klanten zowel binnen als buiten de regio zal een sterke impuls blijven geven om ervoor te zorgen dat de volwassenheid van service management blijft groeien.

Er zijn een aantal factoren die van invloed zijn op de invoering van best practice-principes in ITSM in de Aziatische regio:

1. Concurrentie - lokaal en internationaal

2. Budgettaire vereisten - de noodzaak om meer te doen met minder

3. Een streven naar grotere klanttevredenheid

4. Regelgevings- en nalevingsvereisten

Certificering is slechts een deel van de vergelijking
Er is veel belangstelling voor ITIL en andere certificeringen in de regio, maar dit is nog maar het topje van de ijsberg van wat nodig is om aan de vraag te voldoen. Het leren van de theorie van ITIL is één ding; het daadwerkelijk kunnen toepassen van wat je hebt geleerd in een zakelijke omgeving is veel moeilijker.

Dit is waar ik denk dat Kepner-Tregoe hier echte waarde biedt aan de ITSM-industrie, omdat het een zeer praktische manier biedt om ITSM-principes op je werk toe te passen en een echt voordeel oplevert, vooral in de mate van klanttevredenheid die wordt ervaren.

Kepner-Tregoe optimaliseert operationele efficiëntie

Hoewel veel handmatige processen zijn geëlimineerd door software-gebaseerde automatisering, zijn service recovery inspanningen nog steeds afhankelijk van rationeel denken om excellentie te bereiken. De methodologie van Kepner-Tregoe optimaliseert de operationele efficiëntie door middel van een logische en systematische benadering van IT-servicemanagement, waardoor een gemeenschappelijke taal binnen de gehele IT-organisatie ontstaat.

Azië moet zijn achterstand inlopen

Azië kan het zich niet veroorloven achterover te leunen en de beginselen van dienstenbeheer geleidelijk over te nemen; wij moeten een inhaalbeweging maken en het volwassenheidsniveau bereiken dat de rest van de wereld verwacht, want dat is het veld waarop wij nu spelen.

Gerelateerd

Blog afbeelding 1
ITSM: de uitdagingen van Tech Debt aanpakken
Blog afbeelding 1
Wat bindt ITSM en ITIL® aan Agile en DevOps?
Blog afbeelding 1
Waarom passen bedrijven geen probleemoplossende mogelijkheden toe in hun ITSM-tools?
Blog afbeelding 1
ITSM-uitdaging: de gevaren van ongelijksoortige kennispools

Wij zijn experts in:

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!