nld

Waarom communicatie een belangrijk onderdeel moet zijn van het proces van probleemoplossing

Problemen oplossen in moderne organisaties is een teamsport. Succes in teamverband komt voort uit samenwerking (het delen van inzichten en informatie), collaboratie (het ontwikkelen van gedeelde ideeën), daadkracht en gecoördineerd optreden. Communicatie is de lijm die het team samenbindt en in staat stelt als eenheid te werken. Nergens in uw bedrijf is dit van groter belang dan bij het oplossen van problemen. Als er veel op het spel staat, zijn topprestaties het meest nodig. U zult merken dat het leveren van goede communicatie op deze gebieden u en uw organisatie veel zal opleveren.

Expertise benutten

Elk lid van uw team brengt unieke expertise, kennis en perspectieven mee die kunnen helpen bij het proces van probleemoplossing. Communicatie is van cruciaal belang, niet alleen om ervoor te zorgen dat ieders perspectieven worden vastgelegd, maar ook om te laten zien dat ieders bijdragen worden gewaardeerd en verdere deelname aan het probleemoplossingsproces aan te moedigen.

Beoordeling van de gevolgen en de downstreamimplicaties

Iedereen in het team heeft een unieke kijk op het probleem en hoe het past in het grotere plaatje van de organisatie. Alleen door communicatie kunnen de verschillende gezichtspunten worden samengebracht in een accuraat en alomvattend perspectief van het probleem en de impact ervan op operaties en downstream activiteiten.

Besluiten nemen met inachtneming van het gehele systeem

Zonder effectieve communicatie zal de neiging bestaan om probleemoplossende beslissingen te nemen die alleen gericht zijn op de directe symptomen en/of de delen van het systeem die direct verband houden met het probleem in kwestie. Door een breder publiek van belanghebbenden bij de probleemcommunicatie te betrekken, zijn besluitvormers in staat input te vragen over de bredere gevolgen voor de organisatie en acties te selecteren die het hele systeem ten goede komen.

Uitvoeren als een eenheid

Het oplossen van complexe bedrijfs- en operationele problemen vereist vaak veel bewegende stukken om een gewenst resultaat te bereiken. Het coördineren van de activiteiten van de individuen in het team om een efficiënt gebruik van middelen te verzekeren en conflicten of dubbel werk te vermijden, kan een uitdaging zijn. Effectieve intra-team communicatie is essentieel om ervoor te zorgen dat iedereen in het team weet wat er gaande is en welke rol hij moet spelen.

Effecten laten beklijven (echte verandering begint met bewustwording)

Probleemoplossende teams werken heel hard om situaties te analyseren, alternatieven te ontwikkelen, beslissingen te nemen en corrigerende maatregelen te treffen om het probleem op te lossen. Tijdens dit proces wordt veel kennis opgedaan die de organisatie kan helpen te voorkomen dat de situatie zich in de toekomst herhaalt en/of die de oplossing kan bespoedigen als de situatie zich toch voordoet. Communicatie binnen de organisatie en bewustmaking kunnen ertoe bijdragen dat de voordelen van probleemoplossing beklijven.

Verwachtingen van belanghebbenden managen

Het vertrouwen van belanghebbenden in uw probleemoplossend vermogen is meer gebaseerd op wat u communiceert dan op wat u feitelijk doet. Door ervoor te zorgen dat stakeholders weloverwogen, tijdig en doordacht communiceren, kunt u de druk van buitenaf op het probleemoplossende team sterk verminderen. Om dit te bereiken moet stakeholdercommunicatie een standaard onderdeel zijn van het probleemoplossingsproces en niet worden benaderd als een ad-hocactiviteit.

Door effectieve communicatie en samenwerking als team kunnen zelfs de moeilijkste problemen worden opgelost. Kepner-Tregoe werkt al bijna 60 jaar samen met bedrijven om de moeilijkst denkbare problemen op te lossen. Hun experts begrijpen het belang van teamwerk en communicatie in het proces van probleemoplossing en kunnen uw team helpen uw communicatiecapaciteiten op een hoger niveau te brengen.

Gerelateerd

Blog afbeelding 1
Middle Management, de "zenuwcellen" van de onderneming
Blog afbeelding 1
Wat leidinggevenden niet weten over het middenkader
Blog afbeelding 1
Heeft u last van een communicatiestoornis?
Blog afbeelding 1
Door de ruimte reizen om communicatie te beginnen

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!