nld

Hoe kritisch denken de beschaving zal redden

Het begon met de digitalisering van alle aspecten van het bedrijfsleven. IT is niet langer een functie van een groter bedrijf, het is overal. Repetitieve en manuele taken zijn geautomatiseerd en mensen zijn vervangen door machines in ontelbare banen, in elke bedrijfstak.

De term "Vierde Industriële Revolutie" werd in 2015 bedacht door  Klaus Schwab, de uitvoerend voorzitter van de Wereld Economisch Forum om de nieuwste doorbraken in technologieën te beschrijven die de digitale transformatie naar een nieuw niveau zullen tillen. Robotica, kunstmatige intelligentie, het internet der dingen, biotechnologie, quantumcomputing... de lijst gaat maar door en de transformatie is gaande. IT, productie en operations convergeren, aangedreven door technologie.

Kritische denkvaardigheden in de vierde industriële revolutie

Het leven zoals wij dat kennen is aan het veranderen door de vooruitgang in de technologie. Maar de mens blijft een unieke rol spelen binnen deze onderling verbonden massa van technologie. Op de werkplek van vandaag zijn werkgevers eensgezind op zoek naar werknemers met een essentiële vaardigheid die nu en in de toekomst steeds meer op prijs wordt gesteld. Werknemers met een sterk kritisch denkvermogen zijn veelgevraagd. Dit zijn vaardigheden die tot uiting komen in iemands vermogen om problemen op te lossen, te beoordelen, te analyseren en prioriteiten te stellen.

Gelukkig is dit datgene wat wij mensen kunnen leren en waarin wij kunnen uitblinken, en hoe beschavingen ontstonden en bloeiden. Het is het denken dat onze voorouders onderscheidde van andere dieren toen we vier belangrijke vragen stelden en probeerden te beantwoorden: Wat is er aan de hand? Waarom is dit gebeurd? Welke actie moeten we ondernemen? Wat ligt er in het verschiet?

In de veranderende, gedigitaliseerde werkomgeving - en naarmate de houdbaarheid van technische kennis korter en korter wordt - is kritisch denken een universeel vereiste vaardigheid geworden. Kritische denkvaardigheden, met name probleemoplossing en probleemoplossing, worden steeds vaker toegepast gedurende de gehele levenscyclus van een proces of product in plaats van event-based interventies die alleen worden gebruikt wanneer iets kapot gaat of slecht presteert (noem het Kaizen, onderzoek, post-incident review of iets anders). Het is aan de mensen om doeltreffend samen te werken met automatisering.

Voorbeeld: Hoe kritisch denken uw organisatie zal redden

Een gebied waar de toepassing van goed kritisch denken een enorme waarde kan opleveren is risicobeperking. De algemene toename van de complexiteit van op kennis gebaseerd werk - dat grotendeels door technologie wordt aangedreven - en de voortdurende druk om meer te doen met minder, speelt in de huidige hightech-omgevingen waar nieuwe platforms nieuwe ecosystemen en de snelheid van innovatie risico's creëren. Met zoveel op het spel en weinig beschikbare middelen om problemen aan te pakken die zich kunnen en zullen voordoen, moet risicobeheer proactief en continu worden aangepakt. Door vooraf een risicobeoordeling uit te voeren, kunnen potentiële problemen proactief worden aangepakt en blijven kostbare middelen gericht op preventie in plaats van herstel - waarbij het laatste meestal veel duurder is.

Een gestructureerde aanpak van de planning om potentiële problemen te voorkomen en te beperken, is een waardevolle toepassing van kritisch denken. Wanneer zich een kostbaar en tijdrovend incident voordoet, verstoort dit de bedrijfsactiviteiten en kan het de reputatie van een bedrijf aanzienlijk schaden. Vooruit plannen om risico's te beheersen helpt om de activiteiten van de organisatie draaiende te houden tijdens fixes, onderhoud en verbeteringen door productiviteitsverlies of schade als gevolg van onverwachte of onvermijdelijke risico's te minimaliseren.

Risicobeperking moet een prioriteit zijn voor iedereen - niet alleen voor specialisten. Door risicobeperkende praktijken in de hele organisatie te verankeren, worden het identificeren van en reageren op kwetsbaarheden onderdeel van de bedrijfscultuur.

Risicobeperking kan worden bereikt door kritisch denken over risico's te verbeteren. Training helpt werknemers de belangrijkste vragen te begrijpen die gesteld moeten worden om het risiconiveau en de mogelijke impact te evalueren. Werknemers kunnen een praktische aanpak leren en toepassen om risico's snel te identificeren en te beperken en om de inzichten te vertalen in een actieplan. Dit is minder een kwestie van intellectuele uitdaging dan van persoonlijke en organisatorische discipline. Omdat er in de meeste organisaties weinig tijd is voor training, kan een op simulatie gebaseerde, ervaringsgerichte leerbenadering de praktijk maximaliseren en nieuwe vaardigheden versterken. Deze aanpak biedt onmiddellijke mogelijkheden om gestructureerd kritisch denken toe te passen op een gesimuleerde realiteit en versnelt het vermogen van de leerling om nieuwe vaardigheden op de werkplek toe te passen.

 

Bekijk video's over kritisch denken van Kepner-Tregoe

https://www.youtube.com/watch?v=1_LkfehwwNo

https://www.youtube.com/watch?v=dUtoOUWnJY0

 

Over Kepner-Tregoe

Kepner-Tregoe heeft duizenden bedrijven in staat gesteld miljoenen problemen op te lossen. KT biedt een datagestuurde, consistente, schaalbare aanpak voor klanten in Operations, Manufacturing, IT Service Management, Technical Support, en Learning & Development. Wij stellen u in staat om problemen op te lossen. KT biedt een unieke combinatie van vaardighedenontwikkeling en adviesdiensten, speciaal ontworpen om de hoofdoorzaak van problemen aan het licht te brengen en organisatorische uitdagingen blijvend aan te pakken. Onze benadering van het oplossen van problemen zal meetbare resultaten opleveren voor elk bedrijf dat op zoek is naar verbetering van kwaliteit en effectiviteit en tegelijkertijd de totale kosten wil verlagen.

Blog afbeelding 1
Kritisch denken vereist dat je weet welke vragen je moet stellen
Blog afbeelding 1
Kritische denkvaardigheden: Bouwstenen voor de volgende generatie
Blog afbeelding 1
Kritisch denken: Bevat uw cv bewijzen van deze gewilde vaardigheid?
Blog afbeelding 1
Kritisch Denken: Spanning de Generaties

Wij zijn experts in:

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!