nld

De toekomst van werk omarmen: Het belang van wendbaarheid en aanpassingsvermogen

Als het om de toekomst van de beroepsbevolking gaat, weet niemand met zekerheid welke nieuwe bedrijfstakken zullen opkomen en naar welke vaardigheden veel vraag zal zijn. Wat we wel weten is dat de toekomst radicaal anders zal zijn dan de werkomgeving van vandaag, en dat het tempo van de veranderingen sneller zal zijn dan iedereen verwacht. Voor leer- en ontwikkelingsleiders, opleiders en HR-professionals die de beroepsbevolking van morgen moeten klaarstomen, roept dit een zeer belangrijke vraag op: "Hoe kun je van werknemers verwachten dat ze een carrièrepad uitstippelen als de banen van de toekomst waarschijnlijk nog niet eens zijn uitgevonden?"

Het antwoord op deze vraag is... "dat kan niet!" Een recente tweet van Jason Furman, een Harvard professor en voormalig voorzitter van de Raad van Economische Adviseurs, zei het perfect: "Werk heeft een toekomst. Niemand weet wat het is."

De sleutel om werknemers te helpen succesvol door de komende loopbaanveranderingen te navigeren, is dat zowel individuen als organisaties de notie van duurzaamheid van vaardigheden en een lange loopbaan afwerpen. Zowel bedrijven als werknemers moeten de veranderlijkheid van de moderne werkomgeving omarmen en manieren zoeken om het beste te halen uit elke kans die zich voordoet. Leiders en opleiders op het gebied van leren en ontwikkeling en HR kunnen naar een paar gebieden kijken om succes te boeken.

Aanpassingsvermogen en wendbaarheid

Aanpassingsvermogen zal een essentiële eigenschap zijn voor mensen, aangezien zij elke dag te maken krijgen met nieuwe uitdagingen en veranderende verwachtingen op de werkplek. De vaardigheden die iemand vorige week promotie bezorgden, kunnen volgende week zijn baan doen verdwijnen. Succes in het verleden kan niet worden gezien als een indicator voor de toekomst. Werknemers moeten gefocust blijven op de toekomst en hun rol in het creëren ervan.

Processen die organisatorische wendbaarheid mogelijk maken (door zowel dynamische verandering als snelle reactie op omgevingsprikkels te ondersteunen) zullen dienen als de belangrijkste strategische differentiators ten opzichte van concurrenten. Nu kansen steeds kleiner worden, zal het even belangrijk (zo niet belangrijker) zijn hoe snel de organisatie reageert en uitvoert, dan wat de reactie eigenlijk is.

Veranderingen in vaardigheden en mentaliteit

Voor individuele werknemers vereist de voorbereiding op de toekomstige werkomgeving uitgebreide veranderingen in zowel vaardigheden als mentaliteit.

Volgens de 2016 Toekomst van banen Volgens het rapport van het World Economic Forum zijn fundamentele vaardigheden zoals kritisch denken, problemen oplossen en beslissingen nemen de bouwstenen waarmee werknemers veranderingen in hun omgeving snel kunnen herkennen en responsstrategieën kunnen aanpassen om de door hen gewenste resultaten te bereiken. Door een leer-/groeimindset te omarmen en op zoek te gaan naar kansen en ervaringen die leiden tot voortdurende persoonlijke verbetering - zullen werknemers verandering niet alleen zien als een normaal onderdeel van de omgeving, maar als iets om enthousiast over te zijn.

De mentaliteitsverandering bij werknemers kan op haar beurt leiden tot een verschuiving in de algemene organisatiecultuur in de richting van leiderschap vanuit de basis en de daarmee gepaard gaande flexibiliteit van de organisatie. Bedrijven die besluitvormingsstructuren ondersteunen die op zoek gaan naar de diverse input van een brede werknemersgemeenschap, krijgen toegang tot innovatieve benaderingen van zakelijke kansen (in plaats van te vertrouwen op een paar mensen in leidinggevende posities). Innovatieve ideeën vinden en ze sneller uitvoeren dan uw concurrenten is de sleutel tot het creëren van concurrentievoordeel in de moderne zakenwereld.

Hou je vast, de toekomst van werk lijkt een wilde rit te worden! Download de whitepaper "Future-Proofing Your Organization" om meer te weten te komen over de verwachte trends in het personeelsbestand voor de komende jaren en de vaardigheden waar uw werknemers nu al aan kunnen werken om er klaar voor te zijn. hier. Al meer dan 60 jaar helpen de experts van Kepner-Tregoe bedrijven bij het implementeren van processen en het op peil brengen van de vaardigheden van werknemers om aanpassingsvermogen en wendbaarheid mogelijk te maken. Door de versnelling van de werkomgeving zijn deze eigenschappen belangrijker dan ooit voor moderne bedrijven.

Gerelateerd

Blog afbeelding 1
Vaardigheden voor de toekomst van werk - deel I
Blog afbeelding 1
Vaardigheden voor de toekomst van werk - deel II

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!