nld

Voortdurende verbetering in uw DNA inbouwen

Mensen maken fouten, systemen gaan kapot, processen raken in verval en concurrentievoordeel erodeert - dat is nu eenmaal de aard van zakendoen. Blijvend succes is niet gebouwd op stabiliteit, maar op het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit die voortkomen uit zelfreflectie en leren. Als bedrijf is het inbouwen van voortdurende verbetering in uw organisatie-DNA en als pijler van uw bedrijfscultuur van cruciaal belang om winstgevendheid en duurzaam concurrentievoordeel te garanderen.

Uw bedrijf wordt elke dag aangevallen door destructieve krachten, zowel vanuit uw omgeving als vanuit uw eigen activiteiten. De behoeften en verwachtingen van klanten veranderen voortdurend en zij eisen meer van uw producten en diensten. Leveranciers verhogen voortdurend hun prijzen voor grondstoffen en onderdelen, waardoor de kostendruk toeneemt. Werknemers verwachten hogere lonen en voordelen, promoties en verbeteringen in de werkomgeving. Concurrenten vechten meedogenloos om uw klanten en marktaandeel te stelen. Ondanks dit alles verwachten aandeelhouders op de een of andere manier dat de inkomsten en winsten kwartaal na kwartaal toenemen, met weinig tolerantie voor excuses wanneer dat niet het geval is.

De les die hieruit kan worden getrokken is duidelijk: "Niets doen is geen haalbare optie!" Bedrijven die gedurende langere tijd hoge niveaus van prestaties en concurrentievermogen hebben weten te handhaven, weten dat je om te overleven, te concurreren en te gedijen alle aspecten van je bedrijf voortdurend moet verbeteren en verfijnen. Dat begint met zelfreflectie. Niets is ooit perfect en dat moet je ook niet verwachten. U moet verwachten dat elke persoon, elke activiteit, elk proces, elk product dingen heeft die waarde toevoegen en dingen die verbeterd kunnen worden. Waarde vermindert met de tijd en elk onderdeel heeft een eindige levensduur voor de organisatie.

Zodra u erkent dat elk onderdeel van uw organisatie zowel een risico als een kans is, moet u vervolgens uitzoeken waar u veranderingen kunt aanbrengen. Succes wordt gevonden in het identificeren van de beste set van verbeterbare gebieden om waardecreatie te maximaliseren met de middelen die u beschikbaar heeft. U zult niet alles kunnen verbeteren, maar grijp elke kans aan die u krijgt om iets te verbeteren - de voordelen zullen zich opstapelen.

Zodra een reeks verbeteringskansen is opgelost, is het tijd om de algemene omgeving opnieuw te evalueren om te zien wat er is veranderd en waar de volgende reeks aan te pakken kansen zich bevindt. Dan voert u het proces opnieuw uit. De voortdurende cyclus van beoordelen, prioriteren, oplossen en herhalen is waar het bij continue verbetering allemaal om draait. Het is niet ingewikkeld, het zou niet vervelend moeten zijn, en het belangrijkste is dat het proces nooit eindigt.

U vraagt zich misschien af: "Als continu verbeteren zo gemakkelijk is, waarom is het dan zo moeilijk om het in te bouwen in het DNA van mijn bedrijf?" Het antwoord op die vraag heeft alles te maken met mensen en cultuur en kan het best worden uitgelegd aan de hand van 2 woorden: Trots en Prioriteiten. Mensen zijn trots op het werk dat ze doen, de manier waarop ze dat doen en de dingen die ze produceren. Het is moeilijk om te erkennen dat de waarde die wordt gecreëerd afneemt of dat dingen niet zo goed werken als ze zouden moeten. Mensen hebben het (over het algemeen) ook erg druk en hebben vaak tegenstrijdige prioriteiten. De "wat heb je de laatste tijd voor mij gedaan" mentaliteit is overheersend in de meeste bedrijven, wat ertoe leidt dat mensen voorrang geven aan levering op korte termijn boven het creëren van waarde op langere termijn.

De sleutel tot het inbouwen van continue verbetering in het DNA van uw bedrijf is het wegnemen van deze culturele blokkades en het aanmoedigen van uw medewerkers om de continue verbeteringscyclus te omarmen. Elke organisatie is anders op basis van industrie, bedrijfsgrootte, maturiteit, geografie, leiderschap en een aantal andere factoren. Dit betekent dat het recept voor het succesvol inbedden van continue verbetering in uw cultuur uniek zal moeten zijn voor u.

Al meer dan 50 jaar helpt Kepner-Tregoe bedrijven die uniek zijn (net als het uwe) om continue verbeteringsprocessen te ontwikkelen en deze in te bouwen in het DNA van de organisatie om blijvende resultaten en duurzame prestaties te creëren in zowel Operations als ITSM.

Blog afbeelding 1
Een mentaliteit van continue verbetering bereidt je voor op het onbekende
Blog afbeelding 1
Continu verbeteren toepassen op je productiemanagement
Blog afbeelding 1
Het vermijden van de valkuilen van bedrijfsprocesverbetering
Blog afbeelding 1
Voortdurende Verbetering en Vereenvoudiging

Wij zijn experts in:

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!