nld

Voortdurende Verbetering en Vereenvoudiging

Continue verbetering wordt vaak gezien als het robuuster maken van diensten, producten en processen en het toevoegen van meer ervan aan de mix. Verbetering kan echter ook vereenvoudiging betekenen - vooral in situaties waar systemen, processen, enz. zwaar, traag en omslachtig worden. Wat als u uw bestaande methodes voor continue verbetering zou toepassen op een doelstelling van vereenvoudiging? Als u minder zou doen, zou u dan meer kunnen bereiken?

Voortdurende Verbetering = Voortdurende Verandering

Ondernemingen zijn niet statisch, het zijn levende entiteiten die bestaan binnen een veranderlijke omgeving. Het ene bedrijf is vaak succesvoller dan het andere, door hoe goed het reageert en zich aanpast aan zijn omgeving. Elk goed continu verbeteringsproces is gebaseerd op de vooronderstelling dat een bedrijf en zijn producten en processen voortdurend moeten evolueren om te kunnen overleven en gedijen. Bedrijven die op zoek gaan naar mogelijkheden om te veranderen en deze strategisch benaderen, boeken veel meer succes op lange termijn dan bedrijven die systemen, processen, enz. één keer bouwen en ervan uitgaan dat ze voor altijd zullen werken. Oppervlakkig gezien lijkt dit bijna een dwaze uitspraak - natuurlijk duurt niets eeuwig en natuurlijk moet alles veranderen. Als u echter even de tijd neemt om naar de gedragingen, processen en attitudes van uw bedrijf te kijken, dan zou u wel eens een zeer statische mentaliteit kunnen aantreffen. De eerste stap van continue verbetering is erkennen dat verandering gezond en noodzakelijk is.

Uw continue verbeteringsaanpak aanpassen aan de levenscyclus van een product of proces

De meeste academici en bedrijfsprofessionals beschrijven een continu verbeteringsproces als een soort cirkeldiagram - een iteratieve levenscyclus van uitvinding, bewerking, en verfijning. Hoewel de basisconstructie prima is als kader, verklaart het eenvoudige continue verbeteringscyclus-model niet de belangrijke manieren waarop continue verbetering moet veranderen op basis van de maturiteit/levenscyclus van het product of proces dat wordt verbeterd.

Vroeg stadium

Een nieuw product of proces zal naar verwachting enkele zwakke punten en tekortkomingen hebben en verbetering behoeven wanneer het voor het eerst wordt gelanceerd. Tijdens de eerste fasen van de levenscyclus zullen de inspanningen voor voortdurende verbetering gericht zijn op het opvullen van leemten en het bijschaven van de scherpe kantjes van het initiële aanbod, zodat het voldoet aan het oorspronkelijk beoogde doel waarvoor het product of proces werd ontworpen. Het doel is dat het product of proces "meer doet".

Midden Stadium

Zodra een product of proces een normalisatieniveau heeft bereikt, heeft het de meeste kenmerken en functies die het nodig heeft, en verschuiven de mogelijkheden voor voortdurende verbetering naar het stimuleren van efficiëntie en winstgevendheid. Dit is het moment waarop de meeste bedrijven de fout maken om te blijven toevoegen aan het product of proces, terwijl ze zouden moeten beginnen met het zoeken naar vereenvoudigingsmogelijkheden. Het doel in deze fase is dat het product of proces "hetzelfde doet tegen een lagere kostprijs".

Laat stadium

Na een periode van normalisatie zullen alle producten en processen een periode van volwassenheid ingaan, en dan beginnen af te nemen in prestatie. Voortdurende verbeteringsactiviteiten zouden zich moeten concentreren op het verwijderen van wat niet nodig is en het toevoegen van wat wel nodig is. Het volgende deel is gemakkelijk en komt vanzelf, maar het toevoegen van nieuwe functies aan een oud proces of product zal niet de impact hebben die je nodig hebt, tenzij je ook vereenvoudigt en verwijdert wat zijn nut heeft verloren. Het doel in deze fase van de product- of proceslevenscyclus is om "iets anders te doen".

Vereenvoudig, Vereenvoudig, Vereenvoudig!

Ga er niet van uit dat continue verbetering altijd betekent dat u functies aan uw processen en producten moet toevoegen. Ja, vroeg in een levenscyclus kunnen toevoegingen gebreken in de initiële implementatie aanpakken. Zodra een product of proces echter een redelijk niveau van maturiteit heeft bereikt, overweeg dan om uw strategie van continue verbetering te verschuiven naar vereenvoudiging. Kijk naar wat de kwaliteit en/of waarde van het product of proces vermindert en naar de functies die mensen niet gebruiken. Door de "overtollige bagage" te verwijderen, zult u een veel slanker en eenvoudiger product of proces hebben dat efficiënter en winstgevender kan werken. Zonder overtollige bagage zijn deze processen en producten ook beter voorbereid op de latere fasen van hun levenscyclus, wanneer veranderingen nodig zijn om ze aan te passen aan de evoluerende behoeften van klanten en bedrijven.

Kepner-Tregoe is een marktleider op het gebied van probleemoplossing en methodologieën voor continue verbetering. Al meer dan 60 jaar geven de experts van KT training, advies en mentorschap aan toonaangevende bedrijven en organisaties over de hele wereld - om hen te helpen problemen op te lossen en de processen en mentaliteit in te stellen om zich voor te bereiden op de toekomst.

Blog afbeelding 1
Step Change Verbeteringen - Het ontbrekende stukje in uw Operations Improvement Strategie
Blog afbeelding 1
Operaties in een wereld van slimme fabrieken, drones en autonome voertuigen
Blog afbeelding 1
Voortdurende Verbetering: Het ontwerpen van Stap Verandering Interventie
Blog afbeelding 1
Een mentaliteit van continue verbetering bereidt je voor op het onbekende

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!