nld

Een nieuwe aanpak voor moeilijke tijden - De probleemoplossende leerweg (deel 1)

Deel 1 van 3

Leerlingen over de hele wereld bevinden zich in een uitdagende omgeving.

Ten eerste is er het mentale aspect van - niet alleen de pandemie waar we allemaal mee te maken hebben - maar de algemene toestand van onze kenniseconomie. Angstniveaus zijn nog nooit zo hoog geweest. Mensen moeten zich echter veilig voelen om effectief te kunnen werken en leren. Dat betekent dat we hen op nieuwe en mogelijk andere manieren moeten betrekken om ervoor te zorgen dat ze geen negatieve gevolgen ondervinden van het feit dat ze de tijd nemen om te leren.

Nu veel meer mensen thuis werken, was een harde omschakeling naar meer virtuele en meer gemengde oplossingen nodig. In dit nieuwe klimaat zijn flexibele leermodellen nodig. eLearning, bijvoorbeeld, kan veel gemakkelijker worden verstrekt aan werknemers op afstand, omdat het kan worden gebruikt waar en wanneer mensen maar willen. Programma's kunnen gemakkelijker worden aangepast aan verschillende soorten lerenden, met inbegrip van opleidingsmateriaal, video's, casestudy's, enz.

Maar als we willen dat lerenden echt leren, moet de opleiding boeiend zijn. Het goede nieuws is dat technologie niet langer een barrière is, maar eindelijk een echte 'enabler'. Of het nu gaat om simulatie, gamification of eLearning - technologie kan de betrokkenheid en motivatie van lerenden vergroten.

Virtueel leren en micro-leren helpen bedrijven ook om de impact op hun bedrijfsvoering te beperken. Voor veel bedrijven wordt het steeds moeilijker om werknemers uit het bedrijf te halen voor opeenvolgende trainingsdagen.

Ten slotte, en dat is het belangrijkste, moeten we aantonen dat vaardigheden worden ontwikkeld en toegepast om ROI te stimuleren. Het Problem Solving Learning Path was een antwoord op deze nieuwe uitdagingen, die ook nieuwe kansen met zich meebrachten. Wij hebben het Problem Solving Learning Path voor Microsoft ontworpen en mede-ontwikkeld toen de behoefte ontstond om duizenden remote engineers te bereiken, en wel op een effectieve en schaalbare manier, met aantoonbare resultaten.

Om de hierboven geschetste uitdagingen aan te pakken, moet de leerervaring opnieuw worden bekeken. Dit begint met "leercycli", een reeks activiteiten die begrip en vertrouwen opbouwen. Elke cyclus is opgebouwd met het oog op betrokkenheid en retentie.

Bij het betreden van elk themagebied "lokaliseren" de leerlingen even waar ze zich in de cyclus bevinden, met een herinnering aan de tot dan toe behandelde onderwerpen en een context voor waar het volgende concept thuishoort. Daarna gaan ze het nieuwe concept verkennen met een reeks activiteiten zoals beschrijvingen en voorbeelden, en eenvoudige vragen om hun begrip te toetsen.

Elke cyclus wordt afgesloten met oefening aan de hand van geanimeerde scenario's, videoadvies van een deskundige gebruiker, opties om bronnen te downloaden voor latere raadpleging, en een beoordeling van zowel afzonderlijke concepten als hoe ze samenhangen met andere reeds geleerde concepten.

Twee aspecten van de leercyclusbenadering hebben een belangrijk effect op begrip en retentie:

Het eerste daarvan is het oefenen van elk concept terwijl het wordt geleerd. Door gebruik te maken van een verhaal waarin de leerling moet helpen bij het vinden van de oplossing voor een probleem, zijn ze niet alleen betrokken, maar kunnen ze hun kennis ook snel in de praktijk brengen. Er wordt feedback gegeven voor zowel "goede" als "foute" antwoorden, zodat de leerlingen ofwel bevestigen dat ze het concept correct gebruiken, ofwel het kunnen aanpassen en verbeteren.

Het tweede effectgebied is het advies van een ervaren gebruiker. In deze korte videosegmenten, die op een informele manier worden gepresenteerd, ligt de nadruk op technieken om de lerenden te helpen het concept efficiënter te gebruiken en veel voorkomende valkuilen te vermijden. Omdat de ervaren gebruiker regelmatig in het leerpad opduikt, krijgen de cursisten te zien en te horen hoe het concept in de praktijk wordt gebruikt, van een consistente, geloofwaardige bron.

Maar de leercyclusbenadering op zich ondersteunt niet volledig het leren, het vasthouden en uiteindelijk het "toepassen" van de concepten om bedrijfsresultaten te creëren. In de volgende editie van deze blog (deel 2 van 3), zullen we ons richten op versterking gedurende het hele proces. En in de laatste editie (deel 3 van 3) zullen we ons richten op de rol die coaching speelt, zelfs in virtueel leren, om deze bedrijfsresultaten te maximaliseren.

Aanvullende informatie:
We zijn verheugd dat we nu het Problem Solving Learning Path aan de bredere markt kunnen aanbieden. We zijn ook verheugd, zoals we onlangs hebben aangekondigd, dat Microsoft en KT een Brandon Hall Award voor ons algemene KT-programma in een jaar waarin er een record aan innovatie is geweest.

Als de informatie in deze blog uw interesse heeft gewekt, kunt u meer informatie krijgen over Kepner-Tregoe hierof op de KT Probleem Oplossen Leerpad plaats.

 

Over Kepner-Tregoe
Opgericht in 1958 en gebaseerd op baanbrekend onderzoek naar hoe mensen denken, problemen oplossen en beslissingen nemen, biedt Kepner-Tregoe een unieke combinatie van training en consulting diensten om de kwaliteit en effectiviteit te verbeteren en tegelijkertijd de totale kosten te verlagen. De KT-methodologie wordt gebruikt op elk niveau van klantorganisaties: om strategie te implementeren, voortdurende verbetering te bereiken, klanttevredenheid te verhogen, en effectieve probleemoplossing door de hele organisatie te stimuleren.

Blog afbeelding 1
Het succes van eLearning maximaliseren
Blog afbeelding 1
Een nieuwe aanpak voor moeilijke tijden - De probleemoplossende leerweg (deel 2)

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of een voorstel!