nld

Waarom consistente RCA-methoden essentieel zijn voor het beheer van productrecalls

Wanneer zich een kritieke situatie voordoet, zoals een productterugroeping, staat er veel op het spel voor uw bedrijf. De bepalende factor of uw bedrijf overleeft en bloeit of een ander slachtoffer wordt in de oorlog van het bedrijfsleven is vaak hoe goed u het proces van analyse van de hoofdoorzaak beheerst. Een recall oplossen kan zeer complex zijn, maar het identificeren van de "werkelijke hoofdoorzaak" is een kritische stap voor het formuleren van effectieve corrigerende en preventieve acties (CAPA's) die nodig zijn om het onderliggende probleem op te lossen, de regelgevende instanties gerust te stellen en uw producten weer op de markt te brengen. Succesvolle RCA wordt niet alleen afgemeten aan de kwaliteit van wat wordt geïdentificeerd en de benodigde tijd, maar ook aan hoe efficiënt de middelen worden gebruikt tijdens het RCA-proces.

Enthousiasme kan een krachtig middel zijn, maar als het niet wordt aangewend kan het snel tot chaos leiden. Wanneer een product wordt teruggeroepen, zal iedereen in uw organisatie geneigd zijn een bijdrage te willen leveren en te proberen het probleem "te helpen" oplossen. Individuele en teamactiviteiten zullen elkaar beginnen te overlappen - waardoor overbodige inspanningen ontstaan en mogelijk tegenstrijdige conclusies worden getrokken. De "virtuele muren" die bestaan als gevolg van cultuur en organisatiestructuren kunnen deskundigen ervan weerhouden met elkaar samen te werken en vrijelijk informatie te delen tussen verschillende functies. Als dit gebeurt, wordt de algemene situatie nog complexer en vertraagt het proces van analyse van de oorzaak. Geen van beide is acceptabel wanneer uw product is teruggeroepen, uw klanten boos zijn en toezichthouders elke actie van u nauwlettend in de gaten houden.

Het hebben van een kernset van hulpmiddelen en methoden voor oorzakenanalyse, die consequent in de hele organisatie worden toegepast, kan niet alleen helpen om de chaos te vermijden, maar kan ook beter teamwerk mogelijk maken door het vloeiender delen van informatie; bovendien zullen individuen hun rol begrijpen bij het ondersteunen van het gemeenschappelijke doel. Dit betekent niet dat u maar één methode voor oorzakenanalyse hebt die altijd wordt gebruikt - iedereen weet dat één maat niet voor iedereen past en dat het nuttig kan zijn om een verscheidenheid aan hulpmiddelen in uw gereedschapskist te hebben.

De sleutel tot succes is het kiezen van de juiste kernset van RCA-instrumenten voor de gereedschapskist van uw organisatie en ervoor zorgen dat uw werknemers weten hoe ze die effectief en consistent kunnen gebruiken. Methoden zoals "5 waaroms", Ishikawa (visgraat) analyse en Kepner-Tregoe (KT) Probleemanalyse zijn een goede set van initiële methoden. Wanneer zich een kritieke situatie voordoet (zoals een product recall) en de lagen van complexiteit zich beginnen te ontvouwen, is het belangrijk dat de werknemers van tevoren in deze methoden zijn getraind. Het team zal in staat zijn met vertrouwen de grote lijnen te beheren en deskundigen in het onderzoeksteam in te zetten om meer geavanceerde technieken toe te passen daar waar zij het meeste effect zullen hebben.

Aangezien elk individu (of functie) zijn of haar unieke perspectief en reeks activiteiten op het probleem toepast, kunnen zijn of haar ontdekkingen en observaties worden geïntegreerd in het collectieve begrip van de organisatie van de situatie. Een completer begrip van de situatie maakt het vervolgens mogelijk om CAPA's te identificeren en uit te voeren met meer vertrouwen en effectiviteit. Het hebben van een consistente set van RCA tools en methodes stelt de organisatie in staat om dit resultaat sneller en met een efficiënter gebruik van middelen te bereiken.

Het terugroepen van producten is een kritieke periode voor bedrijven en kan langdurige gevolgen hebben voor de perceptie van klanten en de winstgevendheid van het bedrijf. Het goede nieuws is dat er stappen zijn die uw bedrijf nu kan nemen (of u nu midden in een recall zit of gewoon beter voorbereid wilt zijn), zodat uw team veel meer kans van slagen heeft. Een van die stappen is het invoeren en trainen van een consistente set RCA-tools binnen de organisatie. Om meer te weten te komen over RCA-tools en andere technieken om tijd en geld te besparen door recall-sanering, lees het artikel op "Tijd en geld besparen door terugroepacties" of bezoek https://www.kepner-tregoe.com/.

Blog afbeelding 1
Root Cause Analysis: Het verschil tussen een schot op hoop van zegen en een schot in de roos
Blog afbeelding 1
5 tips voor Analyse van de oorzaak in de cloud
Blog afbeelding 1
Hoeveel 'waaroms' om tot de hoofdoorzaak te komen?
Blog afbeelding 1
Geluk is een keuze - concentreer je op de oorzaak analyse, het zal je problemen oplossen

Wij zijn experts in:

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!