nld

Probleem opgelost! Aanpak van een terugkerend defect

Defecten brengen verborgen kosten met zich mee: verspilling van materiaal, herbewerking en nog veel meer - inclusief het potentieel voor verminderde klantentevredenheid. Organisaties die streven naar voortdurende verbetering en de Lean-principes toepassen, begrijpen dat de sleutel tot het verminderen van defecten en de bijbehorende kosten ligt in het beschikken over de vaardigheden die nodig zijn om de oorzaak van deze problemen te vinden en op te lossen.

Toen we onlangs begonnen samen te werken met een wereldwijd opererend elektronicaconcern, hebben we een workshop Probleemoplossing en besluitvorming gehouden voor het productieteam, en met hen samengewerkt om hun nieuwe probleemoplossende vaardigheden toe te passen op een echt, werkgerelateerd probleem, om de impact van het gebruik van hun vaardigheden op de werkvloer te versterken.

Tijdens de workshop leerde het team een gestructureerde aanpak om problemen op te lossen aan de hand van een steeds terugkerend defect en paste deze vervolgens toe. Op de laatste dag van het programma kregen ze de opdracht de resultaten van hun analyse te presenteren aan de leidinggevende groep van de fabriek, waaronder hun locatiemanager en productiemanager.

Het defect was blijven bestaan, met negatieve gevolgen voor de productie, de toeleveringsketen en de leveringsdata.

In het verleden had het productieteam dit probleem aangepakt met behulp van vertrouwde hulpmiddelen van 'niveau één', zoals ervaring uit het verleden, gezond verstand, de 5 W's en Ishikawa. Toch bleef het defect bestaan, met alle negatieve gevolgen van dien voor de productie, de toeleveringsketen en de leveringsdata. De toegenomen bezorgdheid, de financiële impact en de hoeveelheid herwerk gaven voorrang aan het aanpakken van dit probleem.

Het defect betrof een onderdeel dat acht kleine laspunten had. Af en toe ontbraken twee laspunten, altijd het derde en vierde punt in een rij van acht en dit kwam slechts voor bij minder dan één procent van de geproduceerde stukken. Tijdens de workshop doorliep het team het gestructureerde proces voor probleemoplossing het probleem aangevenen specificatie van wat, waar, wanneer en de omvang van het probleem met behulp van de KT IS/IS NIET matrix om bestaande kennis te ordenen die de identificatie van mogelijke oorzaken zou kunnen verduidelijken.

De toepassing vond plaats in een rustige, stimulerende vergaderzaal, met de juiste mensen in de zaal, vlak naast de fabriek, voor het geval ze even moesten gaan 'kijken' terwijl ze de probleemspecificatie doorwerkten. Iedereen gaf zijn ideeën, gebruikmakend van de gedeelde probleemoplossende aanpak die van KT werd geleerd.

De technieken van Probleemanalyse omvatten deze activiteiten:

  • Verklaar het probleem.
  • Geef het probleem aan.
  • Ontwikkel mogelijke oorzaken uit kennis en ervaring of onderscheidingen en veranderingen.
  • Test de oorzaken aan de hand van de specificatie.
  • Bepaal de meest waarschijnlijke oorzaak.
  • Verifieer aannames, observeer, experimenteer, of probeer een oplossing en monitor.

Het team identificeerde de meest waarschijnlijke oorzaak voor het einde van de workshop.

Op de laatste dag van de workshop kon het team hun analyse laten zien, had het drie mogelijke oorzaken geïdentificeerd, had het de mogelijke oorzaken getoetst aan de specificatie en had het de meest waarschijnlijke oorzaak vastgesteld. Na de workshop ging het team verder met het verifiëren van de meest waarschijnlijke oorzaak, het implementeren van een oplossing en het nemen van preventieve maatregelen om ervoor te zorgen dat het probleem zich nooit meer voordoet.

Het tijdens de training opgeloste probleem elimineerde de verschillende kosten van een terugkerend defect, terwijl de deelnemers een reeks nieuwe, probleemoplossende instrumenten leerden en toepasten die niet alleen kennis en ervaring gebruikten, maar ook relevante gegevens identificeerden en ordenden op een manier die een effectieve oplossing versnelde. Het vermogen om gestructureerd, kritisch denken toe te passen op reële, operationele problemen vergrootte het zelfvertrouwen en verschafte een niveau van controle dat nodig is voor het nastreven van voortdurende verbetering.

Over Kepner-Tregoe

Software en sjablonen lossen geen problemen op. Mensen lossen problemen op!

Wat voor soort mensen? Mensen die nieuwsgierig zijn, goede vragen stellen, beslissingen nemen op basis van feiten, en bevoegd zijn om leiding te geven. Ze blijven geconcentreerd onder druk en handelen vol vertrouwen om te doen wat gedaan moet worden. U vindt deze probleemoplossende leiders zowel bij onze klanten als hier bij Kepner-Tregoe. Al meer dan 60 jaar heeft Kepner-Tregoe duizenden bedrijven in staat gesteld miljoenen problemen op te lossen. Als wij miljoenen kunnen besparen voor een fabrikant, de IT-dienstverlening voor een beurs kunnen herstellen en de Apollo 13 kunnen helpen terug te keren uit de ruimte, dan kunnen wij ook uw bedrijf helpen succesvol te zijn.

Blog afbeelding 1
Test uw probleemkennis
Blog afbeelding 1
10 Snelle Tips over Problemen Oplossen
Blog afbeelding 1
10 alledaagse toepassingen van probleemoplossend vermogen
Blog afbeelding 1
Een ecosysteembenadering voor het oplossen van problemen

Wij zijn experts in:

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!