nld

De toekomst van werk - besluitvorming op basis van gegevens

Big data, cloud services en consumerization van IT zijn niet langer opkomende trends - ze zijn nu ingebed in mainstream IT. Machine Learning (ML), Artificial Intelligence (AI), de volgende generatie industriële automatisering (Industry 4.0), intelligente analyses en Quantum Computing zijn de volgende golf van opkomende trends. Als we het hebben over de toekomst van de beroepsbevolking, hebben we het eigenlijk over de relatie tussen mensen en gegevens. Een van de belangrijkste vaardigheden van de beroepsbevolking van de toekomst zal zijn om de enorme hoeveelheden gegevens die worden verzameld, te verwerken en om te zetten in informatie en bruikbare inzichten om de besluitvorming te sturen.

De aard van het werk verandert

Laten we even stilstaan bij de door technologische ontwikkelingen veroorzaakte ontwrichting van de beroepsbevolking. Automatisering verdringt al vele jaren fabrieksarbeiders, maar we zien nu dat technologie de activiteiten vervangt die managementpersoneel, kenniswerkers en klantenserviceprofessionals vroeger uitvoerden. Het feit dat de huidige functies worden verstoord, betekent niet dat de mensen die ze uitvoeren niet over de vaardigheden en talenten beschikken om bij te dragen aan de toekomstige groei van een bedrijf. Wat het wel betekent, is dat bedrijven deze professionals moeten heroriënteren en misschien moeten herscholen om in een datagestuurde wereld te kunnen functioneren.

Besluitvormers krijgen nog steeds niet de informatie die ze nodig hebben

De proliferatie van technologie in het afgelopen decennium heeft een Big Data-probleem gecreëerd dat groter is dan iemand ooit had verwacht. Wat ooit een tekort aan gegevens was, is nu zo'n groot overschot aan gegevens, dat besluitvormers moeite hebben om de zinvolle informatie te scheiden van de overbodige ruis in hun omgeving. Wanneer ze zich overweldigd voelen door de gegevens die ze voorgeschoteld krijgen, negeren leiders nu de gegevens en nemen ze hun toevlucht tot instinct als basis voor cruciale beslissingen. Deze aanpak zal niet lang houdbaar zijn.

Nieuwe uitdagingen voor het komende decennium

De uitdaging waar bedrijven de komende 5-10 jaar voor staan, is uit te zoeken hoe ze de gegevens waarover ze beschikken kunnen gebruiken, deze kunnen verfijnen tot informatie, en uit die informatie bruikbare inzichten kunnen halen om beslissingen te nemen. Hoewel technologie een grote rol speelt bij het mogelijk maken van deze transformatie, is er een enorme behoefte aan dataprofessionals die gegevens interpreteren, classificeren en in de context plaatsen van bedrijfsproblemen die moeten worden opgelost. Dit is een rol waarvoor veel voormalige kenniswerkers, klantenserviceprofessionals en managers zeer geschikt zijn - omdat zij uw bedrijf, markt, producten en klantenomgeving begrijpen.

Uw personeel omvormen tot dataprofessionals

De sleutel tot de ontwikkeling van deze werknemers tot dataprofessionals is hen toegang te geven tot gegevens, de analyse-instrumenten om ze te organiseren en ermee te werken, en een gestructureerd proces voor gegevensverfijning dat het besluitvormingsproces voedt. De instrumenten en de toegang tot de gegevens zijn het gemakkelijke gedeelte, maar de vaardigheden van de werknemers schieten tekort wanneer het erom gaat het verfijningsproces van de gegevens te begrijpen en uit te voeren. In het verleden was er een speciale groep werknemers die wist hoe ze dit moesten doen. Zij droegen titels als gegevensarchitecten, gegevenswetenschappers en bedrijfsanalisten - gespecialiseerde gegevensbeheerprofessionals die begrepen wat er nodig is om met grote hoeveelheden gegevens te werken. De vaardigheden en technieken van deze specialisten moeten nu worden overgenomen door het bredere personeelsbestand om een grotere pool van bedrijfskennis te benutten en een breder scala aan bedrijfsproblemen op te lossen.

Uw bedrijf en werknemers klaarstomen voor succes

De toekomst van werk in het volgende decennium zal voor een groot deel gericht zijn op het beheren van de gegevens waarover het bedrijf vandaag beschikt en op het helpen van de organisatie om gegevens op nieuwe manieren te gebruiken om problemen op te lossen en nieuwe kansen te benutten. Hoewel veel functies worden verstoord door technologie, beschikken de mensen die deze functies uitoefenen over vaardigheden en ervaring die een enorme waarde kunnen creëren voor uw bedrijf als u hen de vaardigheden en de omgeving biedt om deze op nieuwe manieren te gebruiken. Leiders snakken naar echte informatie en bruikbare inzichten om beslissingen te nemen. Het is aan de werknemers van de toekomst om hen de informatie te verschaffen die ze nodig hebben.

Kepner-Tregoe is een industrieleider op het gebied van probleemoplossing, continue verbetering en operationele besluitvorming. Al meer dan 60 jaar helpen de experts van KT bedrijven meetbare en duurzame verbeteringen te realiseren door middel van best practices, processen en training van medewerkers.

Blog afbeelding 1
Hoe lost u problemen op wanneer u "verplichte" gegevens mist
Blog afbeelding 1
Drie tips om door de zee van gegevens te navigeren, om zo het oplossen van productieproblemen te verbeteren
Blog afbeelding 1
AI en het oplossen van problemen: De blijvende rol van mensen in productieoperaties
Blog afbeelding 1
De toekomst van werk is een flexibel, aanpasbaar en veerkrachtig personeelsbestand

Wij zijn experts in:

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!