nld

Analyse van de oorzaken om de operationele stabiliteit en betrouwbaarheid van activa te verbeteren

Wanneer mensen denken aan oorzakenanalyse (RCA), is de eerste gedachte die bij hen opkomt vaak incidenten en het uitzoeken waarom ze zijn gebeurd, zodat u kunt voorkomen dat ze opnieuw gebeuren. Hoewel het diagnosticeren van de oorzaak van incidenten één van de dingen is waarvoor root cause analysis kan worden gebruikt, is het ook een instrument dat op veel proactievere manieren kan worden gebruikt. Voortdurende verbetering gaat niet alleen over dingen repareren nadat ze kapot zijn gegaan - het gaat over het beoordelen van de dingen die u elke dag doet om uw activiteiten beter te maken.

Wees proactief!

Elk bedrijfsmiddel of systeem dat u hebt, is ontworpen en geconfigureerd om op een specifieke manier te functioneren en een beoogd doel te dienen. Uw bedrijf is ervan afhankelijk dat deze bedrijfsmiddelen betrouwbaar en stabiel zijn met voorspelbare prestaties om bedrijfsprocessen, activiteiten van eindgebruikers en productieactiviteiten soepel te laten verlopen. Of het nu gaat om uw IT-systemen of de machines die aan uw productieprocessen ten grondslag liggen, verbetering van de operationele stabiliteit en betrouwbaarheid van uw bedrijfsmiddelen is de sleutel tot betere bedrijfsprestaties.

In de IT-wereld wordt dit proactief probleembeheer genoemd of het gebruik van monitoringinformatie in combinatie met trendanalyse om het soort gebeurtenissen te voorspellen dat zich waarschijnlijk zal voordoen en hun verwachte impact, zodat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen over het preventief aanpakken van de onderliggende problemen om de waarschijnlijkheid van optreden te verkleinen. In de productie wordt bij methodologieën zoals zes-sigma onder meer gekeken naar trendanalyses, operationele variatie en het gebruik van controlegrenzen om vast te stellen wanneer een proces abnormaal verloopt, zodat corrigerende maatregelen kunnen worden genomen.

Concentreer u op gebieden die de grootste impact kunnen hebben

Het vastleggen van een volledig beeld van de prestaties van uw bedrijfsmiddelen via telemetrie en monitoring is slechts de eerste stap. Analyse van de oorzaak is waar deze ruwe gegevens worden georganiseerd, gecontextualiseerd, geanalyseerd en geïnterpreteerd om er zinvolle en bruikbare inzichten uit te destilleren die kunnen worden gebruikt om de operationele prestaties te verbeteren. Er zijn twee prestatiedimensies waarop uw proactieve root cause analyse zich moet richten:

Operationele Stabiliteit - Zijn uw bedrijfsmiddelen voortdurend beschikbaar en presteren ze op een niveau waarop ze het beoogde bedrijfsdoel kunnen dienen? Treedt er vaak uitval op, zijn er veranderingen in de prestaties/doorvoer of moeten de assets vaak opnieuw worden opgestart en moet de configuratie worden aangepast? Eenmaal ingesteld, moet een stabiel operationeel bedrijfsmiddel in staat zijn om gedurende een bepaalde tijd zonder manuele interventie continu te draaien op een consistent prestatieniveau

Betrouwbaarheid - De gebruikers en de operationele processen zijn ervan afhankelijk dat de bedrijfsmiddelen de beoogde functies op betrouwbare wijze vervullen, zodat er geen operationele onderbreking optreedt. Terwijl stabiliteit betrekking heeft op de werking van het systeem, is betrouwbaarheid erop gericht dat het bedrijfsmiddel het beoogde doel dient. Dat vereist dat de functies en afhankelijke diensten ook met succes functioneren.

Root Cause Analysis kan worden gebruikt om de bewakings- en telemetriegegevens die uw systemen genereren, te interpreteren en zo probleemgebieden te identificeren. Die probleemgebieden kunnen vervolgens worden gediagnosticeerd met behulp van technieken voor analyse van de onderliggende oorzaken om te begrijpen waar de onderliggende problemen vandaan komen. Bij RCA kan worden gekeken naar de manier waarop de omgeving is geconfigureerd (technische afhankelijkheden); systeem- en bedrijfsgerelateerde gebeurtenissen die plaatsvinden; en veranderingen die worden doorgevoerd en die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsmiddelen (zoals configuratiewijzigingen, upgrades, enz.). Het resultaat van de analyse is een duidelijk begrip van wat de oorzaak is van het probleem, zodat leiders en operationele medewerkers weloverwogen beslissingen kunnen nemen over welke situaties maatregelen vereisen om toekomstige incidenten te voorkomen.

Proactief probleembeheer en root cause analyse om operationele stabiliteits- en betrouwbaarheidsproblemen met uw productie- en IT-middelen te identificeren en diagnosticeren is een belangrijk onderdeel van uw continue verbeteringsinspanningen. Kepner-Tregoe is al meer dan 60 jaar marktleider op het gebied van training, hulpmiddelen en advies voor probleemoplossing - het helpt bedrijven te reageren op incidenten die zich al hebben voorgedaan en proactief situaties te identificeren en aan te pakken die kunnen worden vermeden. Voor meer informatie, bezoek https://kepner-tregoe.com/

Gerelateerd

Blog afbeelding 1
Analyse van de oorzaak van de afstandsbediening van mijn TV
Blog afbeelding 1
Root Cause Analysis: Het verschil tussen een schot op hoop van zegen en een schot in de roos

Wij zijn experts in:

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!