nld

Vroegtijdige probleemdetectie met IoT

De tijd is voorbij dat technologie vooral werd gebruikt om interne administratieve functies te beheren. Denk aan Excel-spreadsheets. Met de opkomst van het Internet of Things (IoT) worden de activiteiten van veel bedrijven op allerlei manieren ondersteund door technologie, waardoor ze veranderen in volledig geïntegreerde computeromgevingen. Een van de meest voorkomende manieren waarop IoT-technologie de bedrijfsvoering ondersteunt, is door het gebruik van sensoren die gegevens verzamelen en zo vroegtijdig problemen signaleren die van invloed zijn op de bedrijfsvoering.

Om sensorgegevens optimaal te gebruiken, moet er een sterk verband zijn tussen relevante gegevensverzameling, probleemidentificatie en -oplossing. In de toeleveringsketen, bijvoorbeeld, kunnen sensoren worden gebruikt om:

  • Problemen met de lopende band opsporen
  • Traceer de locatie van bestelwagens en pakketten
  • Zintuiglijke waarneming van geknoei met een product en/of verpakking vóór aankomst
  • Voorspellen van vraag en planningsvereisten op basis van real-time orders

Het gebruik van IoT-sensoren voor vroegtijdige probleemdetectie in een normale werking begint met te begrijpen hoe een "normale" werking eruitziet, en vervolgens de datapunten te identificeren die wijzen op een afwijking van de normale werking, zodat stappen kunnen worden ondernomen om mogelijke risico's te beperken. IoT-sensoren zijn ideaal voor vroegtijdige probleemdetectie. Operationele gegevens kunnen worden verzameld en geanalyseerd en vervolgens kunnen voorspellende analyses worden toegepast die systemen in staat stellen om waarschuwingen te genereren of een geautomatiseerde routine in werking te stellen die de normale werking herstelt.

Het IoT gebruiken om activiteiten te beheren

De volgende activiteiten (hierboven geïllustreerd) maken gebruik van IoT-sensoren en voorspellende analyses om een operatie te beheren.

 

  1. Zoek en configureer geschikte IoT-sensoren. De sensoren verzamelen de gegevens die nodig zijn voor specifieke processen. Denk bij het gebruik van IoT-sensoren voor vroegtijdige detectie die een toeleveringsketen kunnen verbeteren bijvoorbeeld aan het bijhouden van het tijdsbestek voor een paar kritieke processen, zoals het picken van items met robotica, het verpakken, het laden van orders via een assemblagelijn en het afleveren ervan. Verzamel de gegevens over een periode van normale en niet-normale omstandigheden en operaties.
  2. Maak een value stream journey map. Maak, gebruikmakend van de verzamelde gegevens en deskundig personeel, een waardestroomtrajectkaart voor het geselecteerde proces. Breng eerst elke stap van het proces in kaart, geef de normale bereiken voor elke stap aan en identificeer de betrokken sensor(en) voor het verzamelen van gegevens.
  3. Gebruik voorspellende analyses. Om voorspellende analyses te kunnen gebruiken, moeten de gegevens worden bekeken, de variaties ten opzichte van de normale werking worden geïdentificeerd en het deel van het proces waar elke variatie zich voordeed. Er moet onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de variatie, de oplossing voor elke hoofdoorzaak en de oplossingsprocedures.
  4. Stel triggers en reacties in. De IoT-sensoren kunnen een geautomatiseerde reactie op variaties in gang zetten of een waarschuwingsmechanisme dat een handmatige reactie van operationeel personeel teweegbrengt.
  5. Gebruik een run boek. Een draaiboek documenteert deze procedures en definieert elke geautomatiseerde reactie en de reacties die handmatige ondersteuning vereisen. Het biedt een duidelijke, systematische routekaart voor het gebruik van IoT-sensoren voor vroegtijdige opsporing.

Eenmaal in werking is er een eenvoudige trigger-response operationele flow. Wanneer de IoT-sensor een potentieel probleem signaleert, wordt de automatisering geactiveerd door de sensor en worden herstelstappen genomen met een geautomatiseerde reactie die het probleem aanpakt of een waarschuwing aan het operationele personeel dat een oplossing kan toepassen.

De zakelijke waarde van vroegtijdige probleemdetectie

Dit gebruik van IoT-sensoren kan een organisatie verplaatsen van reactief beheer van een storing naar het kunnen voorkomen van storingen. Met IoT-sensoren kan mitigatie beginnen zodra bepaalde factoren beginnen af te wijken van de norm, maar voordat de storing daadwerkelijk optreedt. Als de oplossing vroeg wordt toegepast, wordt de variatie geminimaliseerd en de storing vermeden. Deze benadering van proactief probleembeheer ontwikkelt een geschiedenis en kennis van een situatie, waardoor herstel of bewustwording mogelijk wordt die een proces snel weer normaal kan maken met minimale middelen. Dit kan zich vertalen in meer inkomsten door kostenbesparingen, verbeterde output, betere kwaliteit en grotere klanttevredenheid.

 

Lees meer Operations artikelen van Kepner-Tregoe

Probleemescalatie voorkomen door dingen te herstellen op het niveau van de operator

Hoe eerstelijns werknemers een leiderschapsrol kunnen spelen in continue verbetering

 

Kepner-Tregoe is een marktleider op het gebied van probleemoplossing en methodologieën voor continue verbetering. Al meer dan 60 jaar geven de experts van KT training, advies en mentorschap aan toonaangevende bedrijven en organisaties over de hele wereld. Zij helpen hen om problemen aan te pakken en de processen en denkwijzen in te voeren om zich voor te bereiden op de toekomst.

Wij zijn experts in:

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!