Het Nederlandse Rode Kruis gaat over op een professionele projectorganisatie

Het Nederlandse Rode Kruis voert consequent talloze grote en kleine projecten uit. Bij veel van die projecten is het noodzakelijk dat afdelingen onderling goed samenwerken. "In die situaties is het cruciaal dat iedereen dezelfde taal spreekt", zegt Kepner-Tregoe (KT) consultant Gijs Verrest. "Wij bieden de structuur voor de definitie, planning en uitvoering van projecten. Gaandeweg organiseren we de mensen, het denken, en de activiteiten. Zie het als een functionele mindset die beklijft, die mensen omarmen en accepteren als de normale manier van werken. Daarmee hebben ze een schaalbaar instrument om zowel grote als kleine projecten te beheersen en te managen. We hebben het Nederlandse Rode Kruis een toolkit aangereikt waarmee ze betere resultaten uit projecten kunnen halen."

Jeroen den Tex, Chief Marketing Officer

Een combinatie van nuttige theorie met directe toepasbaarheid

Chief Marketing Officer Jeroen den Tex is verantwoordelijk voor marketing en fondsenwerving, en is erg blij met de ondersteuning die KT biedt. Jeroen den Tex: "We zien de aard van ons werk veranderen, er vindt een verschuiving plaats van een 'productie' naar een projectorganisatie. Het is daarom belangrijk om de vaardigheden van medewerkers te vergroten. De methodiek van KT is niet alleen helder en gedegen, maar ook heel toegankelijk. Iedereen kan er gebruik van maken en het stelt management en de rest van de organisatie in staat om dezelfde taal te spreken. Dat is niet vanzelfsprekend, want een woord of een technische term kan voor verschillende mensen een heel andere betekenis hebben. Als manager zie ik nu een vlottere doorstroming van projecten en heb ik een beter overzicht. Dat verplicht me om de KT-principes hoog op de agenda te houden."

Eric van Leeuwen, Project Manager

We weten op voorhand wat we kunnen verwachten

Projectmanager Eric van Leeuwen houdt zich bezig met fondsenwerving uit nalatenschappen, en leidt meerdere projecten om mensen geïnteresseerd te krijgen. De veelvoorkomende programma's zijn een combinatie van marketing, fondsenwerving en database management waarbij de activiteiten zorgvuldig op elkaar afgestemd moeten worden. Eric van Leeuwen: "KT heeft me geholpen om mensen van verschillende disciplines op één lijn te krijgen. Voorheen hadden individuele afdelingen hun eigen manier van plannen, en hun eigen mening over hoe dingen moesten gebeuren. Nu heeft iedereen vooraf een overzicht van het project en begrijpt precies wat er moet gebeuren. Al in de voorbereidende fase zien we de taken, de duur, de kosten en de moeilijkheden waarmee we kunnen worden geconfronteerd. En als er tijdens het project dingen moeten worden aangepast, dan begrijpt iedereen meteen hoe en waarom. Dat komt omdat we tijdens projectvergaderingen allemaal dezelfde taal spreken."

 

Marga Euser, Manager Personeelszaken

Een solide basis voor iedereen

Human Resource Manager Marga Euser is verantwoordelijk voor de professionele ontwikkeling van de medewerkers. Een van de doelstellingen is het pro-actief versterken en verbreden van de competenties van mensen. Dit is waar KT een bijdrage heeft geleverd. Marga Euser: ",,We hadden mensen nodig die bekwaam waren in projectmanagement. Drie van onze medewerkers hadden eerder een KT-trainingsworkshop gevolgd en zij waren meteen heel positief over de duidelijke en bruikbare methodes. Daarom kozen we voor een organisatiebrede uitrol, met een gedeeld enthousiasme als gevolg. Geen ingewikkelde sheets en formats, maar gewoon praktische tools om makkelijker samen te werken in projecten. Iedereen denkt en handelt op hetzelfde niveau en spreekt dezelfde taal, wat veel beter is dan individuele trainingen voor projectmanagers en projectmedewerkers. We hebben nu allemaal dezelfde solide basis die een gemeenschappelijk begrip heeft gecreëerd. De projectmanagementtraining wordt als uitstekend beoordeeld en we zullen zeker met KT blijven samenwerken."

Frederike de Graaf, Project Manager

Eén woord zou genoeg moeten zijn voor jou

Al meer dan tien jaar leidt Frederike de Graaf grote projecten bij het Nederlandse Rode Kruis. Twee jaar geleden moest de Nationale Vrijwilligersdag georganiseerd worden en vorig jaar was de lancering van het Prinses Margriet Fonds in Carré. Op dit moment werkt zij aan een portfolio waarin alle lopende nationale en internationale projecten worden beschreven. Frederike de Graaf: ",,Sinds de training projectmanagement van KT zie ik duidelijk dat we vooruitgang hebben geboekt, zeker bij grote projecten. Door de praktische inzichten en methoden hebben we meer grip op alle stappen die daarbij komen kijken. Vooral in het voortraject is er enorme winst te behalen. De dagelijkse realiteit vraagt vaak om snel, sneller, snelst. In projecten is het dan zaak om op tijd de koppen bij elkaar te steken voor een gedegen voorbereiding. Als je vooraf overeenstemming bereikt over doelstellingen en verantwoordelijkheden, dan zal de uitvoering van het project veel vlotter verlopen en een fractie van de tijd en moeite kosten. Als alles vooraf duidelijk is, is het ook veel gemakkelijker om het plan bij te sturen. Die duidelijkheid kan alleen worden bereikt als iedereen dezelfde projecttaal spreekt, wat vooral bij multidisciplinaire projecten van cruciaal belang is. Dan moet je aan één woord genoeg hebben."

Steun het Rode Kruis
www.icrc.org
www.rodekruis.nl

Artikel downloaden:

Het Nederlandse Rode Kruis gaat over op een professionele projectorganisatie (PDF-bestand, In het Engels)

Het Nederlandse Rode Kruis als Professionele Projectorganisatie (PDF-bestand)

Gerelateerd

Verminderen van projectcomplexiteit: Van overbelasting naar productiviteit

Kijk uit, onze hersenen spelen spelletjes.

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!