KT Helder Denken, Wat is Rationeel Denken?

Logisch en rationeel denken houdt in dat informatie wordt verzameld en gegevens worden geanalyseerd om tot conclusies te komen, hetgeen tot bevredigende resultaten leidt.

"Denken als Proces", belichaamt de manier waarop Kepner-Tregoe (KT) organisatieontwikkeling ziet. Probleemoplossing zou geen spontane, ongerichte reeks acties moeten zijn om te proberen een probleem op te lossen. KT Clear Thinking pleit voor een gerichte, consistente methode om snel het probleem te isoleren en een oplossing te vinden. Deze processen zorgen voor strategische afstemming op de doelstellingen van de organisatie, geven richting aan projectmanagement, en moedigen samenwerking in teams aan.

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!