Het identificeren van rationeel denkproces

Individuen en organisaties kunnen vaardigheden ontwikkelen en onderhouden die snelle resultaten en blijvende waarde creëren.

Rationele denkprocessen kunnen helpen bij het verzamelen van relevante gegevens, het focussen van middelen, het communiceren met anderen, het verbeteren van de bedrijfsresultaten, en het documenteren, delen en benutten van kritische kennis.

Kepner-Tregoe heeft rationele denkprocessen gedocumenteerd en gestroomlijnd voor het begrijpen en oplossen van problemen. Deze processen zijn systematische procedures om zo goed mogelijk gebruik te maken van de vier denkpatronen.

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!