On Demand Webcast: De concurrentie in de verwerkende industrie overtreffen op de weg naar herstel

12 okt 2012
Schuif Img

Nu het wereldwijde economische herstel aan kracht wint, bereiden organisaties zich voor om het concurrentievoordeel voor hun productieactiviteiten te behouden, zo niet te vergroten. De afgelopen jaren was het een race om kosten te besparen en de marges op peil te houden, alleen maar om te overleven. De recente verschuiving naar economische stabiliteit biedt een gouden kans voor fabrikanten om een grote sprong voorwaarts te maken. De meeste organisaties beschikken echter niet over de juiste blauwdruk voor zo'n grote inspanning. Met de beste bedoelingen zullen velen proberen verandering teweeg te brengen door aangepaste versies van bestaande continue verbeteringsprogramma's (CI) te gebruiken.

Deze webcast zal bespreken hoe organisaties middelen kunnen verzamelen en de leiding kunnen nemen in het economisch herstel door te identificeren wanneer stapsgewijze veranderingen, en niet slechts stapsgewijze verbeteringen, nodig zijn. We zullen aantonen waarom CI-programma's (bv. Six Sigma, Lean, TQM, enz.) misschien niet voldoende zijn om de gewenste drastische verbeteringen te realiseren.

Bekijk korte preview over webcast.

Neem contact met ons op

Voor vragen, details, of offertes!